Spolek Za čisté Vltavotýnsko

Hosty 99
Týn nad Vltavou
37501

IČO 031 50 526
zacistevltavotynsko@seznam.cz
Vítejte na stránkách spolku Za čisté Vltavotýnsko 
 

Spolek Za čisté Vltavotýnsko byl založen 9.7.2014 zapsáním u rejstříkového soudu a to zejména z těchto důvodů:


Základní cíle spolku jsou:

 • Zachovat okolní krajinu v takové podobě, v jaké je v současnosti
 • Chránit zdravé životní prostředí
 • Usilovat o to, aby nedošlo k povolení povrchové těžby na katastrálním území obce Hosty a Koloděje nad Lužnicí
 
 
 
 
 

10 důvodů proč odmítnout povrchovou těžbu grafitu v lokalitě Hosty - Koloděje nad Lužnicí

Existuje vysoké riziko poškození životního prostředí, jehož náprava by byla naším smutným odkazem příštím generacím, které chtějí v této oblasti žít. 

Navíc velmi nejistý ekonomický přínos těžby grafitu zcela rizikově podtrhává všechny negativní dopady na životní prostředí.

 1.  Nevratná změna krajinného rázu a trvalé poškození ekosystému v oblasti Lužnice ( ve smyslu zákona 114/1992 Sb. O ochraně přírody a  krajiny)
 2.  Těsná blízkost řeky Lužnice (dále těsná blízkost soutoku řek Lužnice/Vltava) představuje hrozbu její kontaminace
 3.  Zvýšená emise prachu v okolí dobývacího prostoru, který bude zároveň místem zpracování nerostu
 4.  Kontaminace okolí těžkými kovy jako následek zvýšených emisí prachu
 5.  Možná ztráta zdrojů pitné vody v okolí dobývacího prostoru
 6.  Negativní ovlivnění kvality povrchových a spodních vod
 7.  Hrozící likvidace zemědělství v širokém okolí (zemědělské produkty v kontaminovaných oblastech by byly nepoužitelné)
 8.  Na základě bodů č. 3. – 7. by došlo k ohrožení zdraví obyvatel v oblasti těžby nerostu
 9.  Nákladné dlouhodobé rekultivace a měření
 10.  Nevýhodné ekonomické podmínky pro náš stát a následně i pro obce