Spolek Za čisté Vltavotýnsko

Hosty 99
Týn nad Vltavou
37501

IČO 031 50 526
zacistevltavotynsko@seznam.cz

Dále bychom vás chtěli informovat o tom, že trestní oznámení, které na pana Michala Horáčka loňský rok podal spolek Za čisté Vltavotýnsko z.s., bylo vyhodnoceno Okresním státním zastupitelstvím v Českých Budějovicích jako přečin. 

P. Michal Horáček byl obviněn ze spáchání přečinu poškození cizích práv § 181 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku. 

Dne 3. 2. 2016 se konalo v Českých Budějovicích hlavní líčení, jehož se jako svědci účastnili také někteří členové spolku. Spolek požaduje po p. Horáčkovi veřejnou omluvu za jeho jednání, jímž poškodil dobré jméno spolku.  Jednání bylo odloženo z důvodů doložení dalších podkladů. O konečném výsledku budeme informovat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1./ MŽP - Rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru

Obec Hosty podala Rozklad a také náš spolek podal několik žádostí o přezkum, mezi nimi i žádost o přezkum tohoto vydaného rozhodnutí. Nyní připravujeme právní stanovisko k dokumentaci společnosti Tramincorp Czech s.r.o.

Seznam podaných žádosti:

1Žádost o přezkoumání souhlasu s převodem průzkumného území pro těžbu grafitu Hosty (MŽP)

2Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jakým způsobem vyřešili naši dřívější Žádost o přezkoumání souhlasu s převodem průzkumného území (MŽP)

3. Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnutí kopie Žádosti o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru (MŽP)

4. Žádost o přezkum Rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru 

5. Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dotaz na Městský soud Praha (zápis v OR).