Spolek Za čisté Vltavotýnsko

Hosty 99
Týn nad Vltavou
37501

IČO 031 50 526
zacistevltavotynsko@seznam.cz

Diskusní téma: ZVUKOVÉ ZÁZNAMY

K zvukovému záznamu z Týna Nad Vltavou

Rostislav Cimrhanzl 19.11.2014
Pan Horáček opět nemluví pravdu, jen namátkou:
1). Že by zapomněl při popisu úpravy GRAFITU na 1 fázi a to drcení na ČELISŤOVÉM DRTIČI? To , dle méhonázoru je nejvíce hlučný proces s frakcí od prachových částic mikromilimetrů do cca 22 nebo 35 mm ( podle druhů kulových mlýnů)?
2). Mylně informuje o znehodnocení části ložiska při dobývání v letech do roku 1957 V tomto období byla technologie dobývání naopak velice dobře zvládnuta na tehdejší možnou dostupnou techniku. Mlýnkování se zvoleným způsobem odtěžení slednou chodbou a s dopravou grafitu pásovým dopravníkem přímo až do čelisťového drtiče bylo na tehdejší dobu velice pokrokové a perspektivní.
Jelikož pod zbylými trychtýři po této dobývací metodě je panensky neporušená hornina a není tam jak účelově tvrdí pan Horáček NIC PODDOLOVÁNO, lze s úspěchem od této úrovně dál těžit hlubině dobývací metdou vybranou s existujícího SBORNÍKU DOBÝVACÍCH METOD , a schválenou BÁŇSKÝM ÚŘADEM. Dobývací metody pro tuto lokalitu : Výstupková s vlastní nebo cizí základkou, sestupková pod umělým stropem případně kombinovaná s umělým podložním bokem - při větší mocnosti nad 3 ( 4)m.