Spolek Za čisté Vltavotýnsko

Hosty 99
Týn nad Vltavou
37501

IČO 031 50 526
zacistevltavotynsko@seznam.cz

Diskusní téma: ZVUKOVÉ ZÁZNAMY

Lež nebo hloupost?

Rostislav Cimrhanzl 25.02.2015
Několik postřehů k plánované těžbě grafitu na ložisku Hosty.
Pani geoložka pokud není zcela hloupá a nezkušená ,tak účelově lže o propadech, které neexistují. Tímto klame veřejnost a dopouští se šíření poplašné zprávy , která se nezakládá na pravdě. Na ložisku Koloděje Hosty se na východní čočce těžilo nejhlouběji 40 m pod povrchem, tudíž ani tak nelze hovořit o 60m . Na Západní čočce se těžilo 30m pod povrchem takže ani tam nemohlo nic propadnout 60 m. Na ložisku se nikde nenachází žádné propady, protože hornina, která se zde těžila byla těžena dobývací metodou „ Mlýnkování“ a to znamená, že tato hornina byla po vyražení sledné chodby a komína na povrch vypouštěna –( těžená ) přes tento komín a po vytěžení se na povrchu toto jeví jako lom trychtýřovitého tvaru – tudíž se nejedná ani náhodou o žádný propad nebo poddolování. Jediné co se projevilo na povrchu byly komíny, u kterých se provalila výdřeva stěn a na povrchu došlo k mírnému propadu , ale i tak tento komín jako všechny ostatní byl oplocený, takže k ohrožení lidí nedošlo. Tyto komíny byly převážně zavezeny a opět oploceny . V současné době se na povrchu žádný propad neprojevuje ( pokud pominu tu půlmetrovou jamku na louce u které pan Horáček pózuje vždy když ho někdo natáčí).
K poddolovanému území bych ještě dodal: důlní chodby – převážně sledné chodby byly raženy v profilu maximálně 3X 3 m – z toho vyplývá, že pokud dojde k prolomení dřevěné výztuže (takzvaných dveřejí nebo párů slengově), tak známým koeficientem nakypření horniny cca 1,5 se ve výšce 7 – 8 m od podlahy( hornicky počvy) propad sám zasype a zlikviduje a výš již nemá co padat, protože je vše zapadáno.
Z výše uvedeného i malé dítě pochopí, že propad z minimální hloubky 30m na povrchu opravdu nehrozí prosím vysvětlete pani geoložce , nebo pokud bude mít zájrm, rád ji to vysvětlím a naučím ji základům hornické činnosti , dobývání, dobývací metody , aby mněla celkový přehled a nedopouštěla se takovýchto fatálních omylů popřípadě účelových lží.
Zdař Bůh