Spolek Za čisté Vltavotýnsko

Hosty 99
Týn nad Vltavou
37501

IČO 031 50 526
zacistevltavotynsko@seznam.cz

Fotogalerie: TRAMINCORP AG, ŠVÝCARSKO

NEPODAŘILO SE NALÉZT FUNGUJÍCÍ ZÁZEMÍ ZAHRANIČNÍ MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI TRAMINCORP AG, ŠVÝCARSKO

Při kontrole výpisu z obchodního rejstříku Fi. Tramincorp Czech s.r.o. bylo zjištěno, že je u společníka s vkladem Fi. Tramincorp AG uvedeno sídlo Spolková republika Německo. Tímto byly shledány pochybnosti o společnosti Tramincorp Czech s.r.o. a sídle její mateřské společnosti Tramincorp AG - Švýcarsko, kde jediným jednatelem je rovněž pan Michal Horáček.

Vzhledem k pochybnostem o firmě jako takové a za účelem ověření si informací, které byly poskytnuty p. Horáčkem, podnikla dne 9. 7. 2014 paní Petra Buligová, ze své vlastní iniciativy, nicméně z pozice jednat za spolek coby místopředseda dle platných stanov, osobní návštěvu v sídle společnosti Tramincorp AG, Hauptgasse 32, Švýcarsko. Dle vlastních slov jednatele pana Horáčka (vycházíme opět ze zvukového záznamu v Hostech dne 7. 6. 2014) se mělo jednat o silné zázemí těžební entity, kde švýcarská rada rozhodla a pověřila právě pana Horáčka Michala, aby jednal jménem společnosti Tramincorp AG a podnikal všechny legislativní kroky k tomu, aby mohl být uskutečněn podnikatelský záměr povrchové těžby grafitu v lokalitě Hosty. 

Tuto skutečnost zázemí v podobě švýcarské Tramicorp AG se nepodařilo ověřit, jelikož v uvedeném sídle nebyl nikdo ze společnosti Tramincorp AG zastižen. Samotný Tramincorp AG, neměl u dveří mezi adresami ani poštovní schránku TRAMINCORP AG, ani štítek. Pro úplnost informací, na adrese Hauptgasse 32, v sídle Tramincorp AG figuruje firma Path Finder Consulting. Samostatná firma Path Finder Consulting je zároveň uvedena na výpisu OR firmy Tramincorp AG jako jejich auditoři. Nebyl poskytnut žádný jiný kontakt na ředitele společnosti či zázemí, kromě telefonního čísla opět na pana Horáčka, coby generálního ředitele Tramincorp AG, Appenzell.

V reakci na tuto návštěvu začal pan Horáček Michal šířit veřejně informaci, že došlo k podání trestního oznámení na členky spolku (přičemž p. Buligová navštívila Appenzell pouze se svým manželem, nikdy s paní Blechovou, členkou spolku) za krádež, poškozování cizí věci a neoprávněného vniknutí na cizí pozemek, navíc tuto informaci prezentoval veřejně na svých webových stránkách. Osobně prý policii předal videozáznamy přestupku a adresu paní Buligové. Proto paní Buligová dané skutečnosti následně konzultovala s Kantonální policií Appenzell, v rámci pravomocí pak dále se Státním zastupitelstvím Appenzell. Jako odpověď na daná obvinění získala písemné vyjádření obou složek, že nikdy nebylo podáno ani trestní oznámení, podložené důkazy ani videozáznamy ze strany pana Horáčka, jak osobně avizoval v emailové konverzaci s paní Buligovou.

Výše zmíněná zjištění nás utvrzují v názoru, že firma Tramincorp Czech s.r.o. nemá předpoklady k tomu, aby byla schopna realizovat takto náročný projekt. Nelze referencemi ověřit, že by firma kdy realizovala projekt obdobného rozsahu již v minulosti.