Spolek Za čisté Vltavotýnsko

Hosty 99
Týn nad Vltavou
37501

IČO 031 50 526
zacistevltavotynsko@seznam.cz

GRAFIT VERSUS VOLBY DO ZASTUPITELSTVA - Vltavín 09/2014

29.08.2014 13:36

Spolek Za čisté Vltavotýnsko z. s. se sídlem v Hostech by Vás rád pravidelně informoval prostřednictvím článků v časopisu Vltavín o tom, jak se vyvíjí situace okolo možné povrchové těžby grafitu v katastru obce Hosty. V dnešním článku se budeme částečně věnovat volbám a jejich souvislosti s těžbou.

V současné době je situace komplikovaná nastávajícími volbami do zastupitelstva. V Hostech kandiduje samostatně - každý sám za sebe 14 kandidátů. Téměř vždy to takto bylo a občané si mohli vybrat kandidáty ne podle zařazení do stran, ale podle toho, jak kdo se chce v obci zasadit o její chod. Všichni tedy byli na jedné startovní čáře se stejnými šancemi na zvolení. Bohužel v atmosféře možné povrchové těžby grafitu se situace trochu změnila. Najdou se mezi občany Hostů i tací, kteří si povrchovou těžbu grafitu přejí. Těžařská firma si dobře uvědomuje, že bez souhlasného stanoviska obce k těžbě a bez uvolnění obecních pozemků bude mít značně ztíženou pozici v povolovacím procesu těžby.

Na poslední chvíli vzniká v Hostech kandidátka STRANY SOUKROMNÍKŮ ČR,  jejíž lídr obchází občany se zkreslenými informacemi a získává jejich podpis na kandidátku. Podaří se mu obsadit všech 7 míst kandidátky, což je celkový počet zastupitelů v Hostech. V takovémto složení by strana samozřejmě měla velkou sílu před jednotlivými samostatnými kandidáty. Byla by tady možnost, že by strana mohla obsadit až 4 mandáty v zastupitelstvu, což je většina. Lídr kandidátky se netají s tím, že toto dělá účelově dle rady od těžařské firmy a netají se ani tím, že chce prosadit povrchovou těžbu grafitu v Hostech. Tři kandidáti za tuto stranu po tom, co zjišťují pravý důvod vzniku této kandidátky, z ní odstupují. Nyní aktuálně na kandidátce STRANY SOUKROMNÍKŮ ČR zbývají 4 kandidáti, z nichž minimálně 3 nemají zájem dle jejich vlastních slov se aktivně účastnit dění v obci ani zasedat v zastupitelstvu.

Nyní budeme doufat, že si občané Hostů uvědomí, jak je důležité přijít k volbám a rozhodnout se sám před sebou, co si pro budoucnost obce přeje a pokud nesouhlasí s plánovanou povrchovou těžbou grafitu, volit ty samostatné kandidáty, o nichž si myslí, že se snaží této těžbě zabránit.

Tyto volby jsou opravdu zásadní pro další budoucnost obce. Bude záležet na tom, jaký bude dál obec zastávat postoj k povrchové těžbě grafitu. V tuto chvíli je usnesením z 28. 6. 2014 těžba na katastru obce odmítnuta, obec se usnesením zavázala neprodat, nevyměnit ani nepronajmout pozemky v chráněné ložiskové oblasti. Bohužel v případě, že by v zastupitelstvu byla většina zastupitelů pro těžbu, lze toto rozhodnutí zvrátit ve prospěch těžařské firmy. Zastupitelstvo je voleno na 4 roky a tyto 4 roky budou klíčové pro povolovací proces těžby.

Ještě je třeba zmínit, že velkou roli hrají v celém povolovacím procesu spolu s obcí majitelé pozemků. Pokud společnost usilující o těžbu nebude mít pozemky vykoupeny, nikdy nemůže dle stávajících zákonů začít těžit. Tyto informace jsou ověřeny z MŽP Praha. Proto apelujeme na všechny majitele pozemků, aby si uvědomili svoji sílu a pokud opravdu povrchovou těžbu ve své obci nechtějí, potom neprodej pozemků je jejich jasným stanoviskem. Slyšíme názory některých majitelů, že neprodám jako první, ale ani nebudu poslední a jiné. Ale to přece není žádná ostuda zůstat poslední, právě na každém jednotlivém majiteli záleží, jestli dopomůže k těžbě prodejem pozemku nebo ne. Je třeba zvážit negativní vlivy dopadu povrchové těžby na zdraví a přírodu na jedné straně a prospěch, který mi prodej přinese na straně druhé a nenechat se krátkozrace ovlivnit mocí peněz.

Dále bychom chtěli ještě zmínit informace, které se nám podařilo získat o poddolovaném území jako takovém. V poslední době slýcháme věty, že celé území předpokládané těžby je poddolované, v havarijním stavu, které je třeba sanovat za velké peníze nebo spadne atd. Chtěli bychom uvést tyto informace na pravou míru. Ano, území je opravdu poddolované vzhledem k těžbě, která probíhala v minulosti. Na území našeho státu je takto poddolovaných území mnoho, dokonce ne všechny jsou zmapované. Dle informací z MŽP o tyto území, pokud nemají svého majitele tzn. těžba spadala někdy do daleké minulosti a firma, které těžila již neexistuje, se stará stát prostřednictvím MŽP-jedná se o stará důlní díla. MŽP pravidelně monitoruje jejich stav. Každoročně na sanaci uvolňuje určité finanční prostředky. Ale není to tak, že by se rozhodl stát sanovat jednu konkrétní oblast v celém rozsahu a musel vydat peněžní prostředky najednou. Sanace probíhají pouze na místech, kde dojde k nějakým propadům, aktuálně se vyřeší konkrétní situace buď zasypáním nebo zamřížováním nebo jiným způsobem a místo označí.

Spolek Za čisté Vltavotýnsko zve všechny občany do Hostů do obecního hostince dne 27. 9. 2014 od 17.00 hodin, kde proběhne prezentace negativních vlivů povrchové těžby. Oslovili jsme odborníky, aby objasnili situaci dle svého zaměření.

Veškeré aktuální informace o činnosti spolku či o vývoji situace naleznete na veřejné stránce facebooku „Za čisté Vltavotýnsko“. Děkujeme za sdílení.

Na závěr, Werichovo Fimfárum – Až opadá listí z dubu, klasika mezi českými pohádkami: zvažme, jestli se i tady nejedná také o výměnný obchod, kdy přijde někdo, a jen za malinkou kapičku krve a Váš vlastní podpis Vám slíbí, že splní, vše co si přejete………ale tu daň si jednou vybere, třeba na Vašem zdraví, třeba na Vašem životě……….

Za čisté Vltavotýnsko z.s.