Spolek Za čisté Vltavotýnsko

Hosty 99
Týn nad Vltavou
37501

IČO 031 50 526
zacistevltavotynsko@seznam.cz

TĚŽBA GRAFITU SE "PODNIKATELŮM" VZDALUJE - článek Vltavín 11/2014

03.11.2014 13:58

TĚŽBA GRAFITU SE "PODNIKATELŮM" VZDALUJE

Spolek Za čisté Vltavotýnsko, který hájí zájmy všech občanů, kteří nesouhlasí s otevřením povrchového dolu pro těžbu grafitu v lokalitě obce Hosty a Koloděje nad Lužnicí (a je nás k dnešnímu dni podepsáno pod peticí bezmála na 4.300), slíbil, že bude pravidelně informovat veřejnost, jak se celý proces vyvíjí.

Přinášíme vám nové informace, které se udály v období měsíce října. Tou nejdůležitější zprávou je skutečnost, že občané Hostů dali najevo svou vůli a nepustili do zastupitelstva obce ani jediného zastánce těžby grafitu a to i přes silnou a nekalou loby těžební společnosti. Stejně tak se stalo i v našem městě a v okolních obcích Chrášťany, Všemyslice, Bechyně. Proč je tato zpráva tak důležitá? Bez souhlasu obce, na jejímž katastrálním území se ložisko nachází a bez souhlasu okolních obcí nelze, aby Báňský úřad stanovil dobývací prostor a povolil těžbu. Obec Hosty má ještě posílenou pozici, tím, že je zároveň i vlastníkem pozemků v chráněném ložiskovém území, v němž by těžařská firma mohla žádat o stanovení dobývacího prostoru.

Další velmi důležitou informací je, že rada Jihočeského kraje projednala možnost těžby grafitu v této lokalitě a přijala záporné stanovisko. Pozitivní je, že majitelé pozemků, pod kterými je ložisko grafitu, nezačali své pozemky prodávat a uvědomili si, že prodej pozemku (byť za sebelukrativnější cenu) nenahradí kvalitu životního prostředí. Stejně tak si připustili i fakt, že cenu získanou za prodej pozemku může každý odepsat z ceny svého domu (pokud ho v Hostech nebo blízkém okolí má), protože v případě otevření lomu se stane tento dům prakticky bezcenným a neprodejným. Potenciální těžební společnost se bez vlastnictví nebo nájmu pozemků také nehne z místa, což má své opodstatnění přímo v Horním zákoně. Těžařská firma musí vypořádat všechny střety zájmů a předložit doklady o jejich vyřešení k Žádosti o povolení hornické činnosti. Jinými slovy musí mít vykoupeny nebo pronajaty veškeré pozemky, pod kterými hodlá realizovat těžbu. Tuto informaci ale majitelům pozemků těžařská firma nijak nezdůrazňuje.

Novou informací je i to, že náš spolek Za čisté Vltavotýnsko už odmítl snášet nepravdy, které o nás veřejně včetně tisku a TV šíří jednatel společnosti Tramincorp Czech s.r.o. pan Michal Horáček. Vedení našeho spolku podalo na pana Horáčka trestní oznámení pro pomluvu a křivá obvinění a to na základě informací vydaných brožurou Ložisko Grafit Hosty (potažmo i webové stránky společnosti Tramincorp Czech s.r.o, www.grafit-hosty.com). Zde se uvádí zásadní nepravdy a zavádějící údaje o činnosti spolku, námi údajné šíření klamných informací ohledně radioaktivity, rozsahu těžby, výtržnictví ve Švýcarsku či požadování úplatků.

Opravdu nejsme militantní spolek ani aktivisté, jak z některých reportáží zpracovaných ne úplně výstižně vyplývá, ale jsme lidé s přesvědčením o nesprávnosti záměru s cílem bránit těžební společnosti v jejich úmyslu proměnit nerostné bohatství státu zejména ve svůj zisk. Jsme legitimní spolek (dříve občanské sdružení), který hájí zájmy občanů tohoto státu. Spolek byl oficiálně registrován a naší podanou Generální žádostí na příslušných úrovních státní správy jsme tímto účastníkem řízení všude tam, kde to zákon připouští.

Naše hlavní argumenty, které jsme sdělili i ministru životního prostředí na říjnovém setkání, kterého se zúčastnili starostové Týna nad Vltavou, Chrášťan, Všemyslic, místostarosta obce Hosty a členové našeho spolku, jsou:

- krajinný ráz a životní prostředí v lokalitě Vltavotýnska nesmí být zničeno povrchovou těžbou v otevřeném dolu. Jinak také řečeno, tato rekreační oblast a nádherná lokalita všemi využívaná k odpočinku, nemůže být považována za bezcennou a jako stvořenou pro otevření povrchové těžby jakéhokoliv nerostu. Navzdory tvrzení firmy, je mnoho faktorů v tomto chráněném území, které zde musí být zohledněny.

- vytěžená surovina nemá v České republice možnost žádného dalšího zpracování. Má být vyvážena mimo hranice státu. Z národohospodářského hlediska je toto nevýhodné.

- máme výhrady k tomu, jaké firmě má být těžba státem svěřena. Firma nemá žádnou historii, žádné reference, žádné technické ani personální zázemí a se základním kapitálem 100 tis Kč neskýtá dostatečné záruky, že veškeré závazky budou dodrženy.

Ministr životního prostředí nám sdělil, že povolovací proces je na samém začátku, MŽP nikoho nepověřilo jednáním ve věci povolení těžby a velmi důsledně bude zkoumat posouzení vlivu těžby na životní prostředí ( proces EIA ). MŽP zatím vydalo pouze povolení k průzkumným pracím v prospekčním území Hosty a tzv. Předchozí souhlas ke stanovení dobývacího prostoru, který těžební společnost potřebuje k tomu, aby mohla podat Žádost o stanovení dobývacího prostoru. Náš spolek však zjistil nesrovnalosti v zápisu v obchodním rejstříku společnosti Tramincorp Czech s.r.o., kdy společnost měla být vlastněna firmou, která po právní stránce neexistuje. Požádali jsme proto o přezkoumání výše uvedených rozhodnutí, zda jsou v souladu s naším právním řádem. Jsme velmi zvědavi na výsledek, zjistili jsme, že oprava údajů firmy Tramincorp Czech s.r.o. v obchodním rejstříku byla z nějakého důvodu antidatována. Rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru dosud nenabylo právní moci a společnost nepravdivě uvádí na svých webových stránkách, že je již jeho držitelem. Bez něho nepřipadá v úvahu ani Žádost o stanovení dobývacího prostoru, ani zahájení procesu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).

Spolek Za čisté Vltavotýnsko bude pokračovat v úsilí zastavit těžbu grafitu v povrchovém dolu. Věříme, že zvítězí zdravý rozum nad komerčními zájmy podnikatele. Pokud s našim úsilím souhlasíte, podpořte nás podpisem petice za odmítnutí těžby grafitu. Čím více nás bude, tím snáz se nám to podaří. Všem na požádání dodáme petiční archy (pište na zacistevltavotynsko@seznam.cz). 

Veřejná petiční místa jsou:

Koloděje nad Lužnicí: Smíšené zboží p. Nerudová 

Koloděje nad Lužnicí: U Hanzalů - Hostinec 

Týn nad Vltavou: Rybářství TOP CARP

 Týn nad Vltavou: Art Caffe Bar 

Týn nad Vltavou: TETA drogerie, nám. Míru 

Týn nad Vltavou: Potraviny Julie Bočková, Malá Strana, Nádražní ul. 

Týn nad Vltavou: Papírnictví OLA, Hlinky 

Neznašov: Obecní úřad Neznašov

V měsíci listopadu bude odvysílána reportáž Občanské noviny – Nedej se. Informace o činnosti Spolku za čisté Vltavotýnsko (ČT2 - vysílací čas cca 12:10 hod).

Spolek Za čisté Vltavotýnsko z.s.