Spolek Za čisté Vltavotýnsko

Hosty 99
Týn nad Vltavou
37501

IČO 031 50 526
zacistevltavotynsko@seznam.cz

Negativní postoj k záměru povrchové těžby grafitu v těsné blízkosti EVL, Natura 2000, Přírodní památka Lužnice

05.11.2014 09:01

Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace.

Spolek ZČV by rád tímto způsobem informoval občany o své činnosti, jejímž smyslem je také vyjadřovat negativní postoj k záměru povrchové těžby v rekreační lokalitě jižních Čech, při soutoku řek Lužnice a Vltavy. Zmiňovaná lokalita je součástí Natura 2000, v těsné blízkosti EVL (Evropsky významná lokalita) a také PP Lužnice.