Spolek Za čisté Vltavotýnsko

Hosty 99
Týn nad Vltavou
37501

IČO 031 50 526
zacistevltavotynsko@seznam.cz

PETICE

 
 
DOVOLUJEME SI VŠEM DÁT MOŽNOST ŠÍŘIT PETICI NEOMEZENĚ, STAČÍ VYTISKNOUT JEJÍ PODOBU DLE INSTRUKCÍ A POŽÁDAT PŘÁTELE ČI ODPŮRCE TĚŽBY O PODPIS. V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZAŠLEME ARCHY NA POŽÁDÁNÍ NA ADRESU.
NAPIŠTE SI O NĚ (zacistevltavotynsko@seznam.cz).
 
PETIČNÍ ARCHY BUDOU KOREKTNĚ DOPLNĚNY O PODPISY PETIČNÍHO VÝBORU PŘI KONTROLE PODPISŮ. PAK ZAŘADÍME DO PETIČNÍHO ŠANONU. AKTUÁLNÍ PETIČNÍ PODPORA JE 5 500 PODPISŮ. DĚKUJEME VÁM.

POKUD PODPOŘÍTE PODPISEM, ČI PŘÍMO SBĚREM PODPISŮ, MŮŽETE FORMULÁŘE ODESLAT NA ADRESU SPOLKU VIZ. ÚVODNÍ STRANA WEBU. (PŘÍP. ODEVZDEJTE NA VEŘEJNÝCH PETIČNÍCH MÍSTECH):

Koloděje nad Lužnicí: Smíšené zboží p. Nerudová
Koloděje nad Lužnicí: U Hanzalů - Hostinec
Týn nad Vltavou: Rybářství TOP CARP
Týn nad Vltavou: Art Caffe Bar
Týn nad Vltavou: TETA drogerie, nám. Míru
Týn nad Vltavou: Potraviny Julie Bočková, Malá Strana, Nádražní ul. 
Týn nad Vltavou: Papírnictví OLA, Hlinky
Neznašov: Obecní úřad Neznašov

JAK SPRÁVNĚ VYTVOŘIT PETICI:

TISK OBOUSTRANNĚ, PRVNÍ DVĚ STRÁNKY NA JEDEN LIST, ZBÝVÁ PAK SAMOSTATNĚ STRANA TŘETÍ JAKO PŘÍLOHA. 
K VYPLŇOVÁNÍ, PROSÍME O KOREKTNÍ UVEDENÍ ČITELNĚ, NEJLÉPE TISKACE:
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DÁLE ADRESA TRVALÉHO, OPAKUJI TRVALÉHO POBYTU FORMOU ULICE A ČÍSLO, DÁLE PAK JEN VLASTNORUČNÍ PODPIS. NA SPRÁVNOSTI UVEDENÍ ÚDAJŮ VELMI ZÁLEŽÍ VŮBEC UZNATELNOST HLASU.
DĚKUJEME ZA PODPORU.
 

Z p r á v a

o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o obsahu petic a způsobu jejich vyřízení za období

od 1. 1. 201do 31. 12. 2014

Senát Parlamentu České republiky obdržel v roce 2014 celkem 13 peticí a 40 jiných podání.

Senátu PČR bylo během roku 2014 doručeno 6 peticí s více jak 10 tisíci podpisy

  • pPetice č. 1/14 žádající zastavení aktivit vedoucích k povolení průzkumu a těžby zlata v ČR (senátní tisk č. 35) se 13.265 podpisy,

  • pPetice č. 2/14 za záchranu pošt na venkově,

  • pPetice č. 4/14 „Petice pro korunu“ (senátní tisk č. 292) se 41.380 podpisy,

  • pPetice č. 5/14 „Za dobrý zákon o NP Šumava“ (senátní tisk č. 298) s 25.555 podpisy,

  • pPetice č. 9/14 "Změňte zákon o dětských skupinách“,

  • petice č. 12/14 k řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí (senátní tisk č. 1) s 11.524 podpisy.

Počet došlých petic nad 10 tisíc podpisů je srovnatelný s jejich počtem v několika posledních letech - v roce 2011 došlo 7 peticí nad 10 tisíc podpisů, v roce 2012 bylo petic 8 a v roce 2013 jich bylo 6.

Každá doručená petice je výborem zaevidována a posouzena z hlediska náležitostí předepsaných zákonem o právu petičním, dále je projednána na schůzi výboru, a dle potřeby je vyžádáno odborné stanovisko k věcné stránce petice a stanoven další postup pro její vyřízení. Na základě rozhodnutí jsou postoupeny podle jejich věcného obsahu kompetentním a věcně příslušným orgánům a institucím k vypracování odborného stanoviska a na základě toho je poté stanoven další postup pro jejich vyřízení. Jsou zasílány odpovědnému ministrovi také k případnému využití a k zapracování do vládní předlohy či postupovány k přímému vyřízení věcně příslušnému výboru Senátu. Petice s počtem podpisů nad deset tisíc jsou vyřizovány v souladu s ustanovením § 142a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a v souladu s Podrobnějšími pravidly projednávání petic v Senátu PČR. Z toho důvodu jsou petice s více jak 10 tisíci podpisy vedeny jako samostatný senátní tisk a jsou projednány na schůzi Senátu.

Anketa

Podepsal/a jste již petici za odmítnutí povrchové těžby grafitu ?