Spolek Za čisté Vltavotýnsko

Hosty 99
Týn nad Vltavou
37501

IČO 031 50 526
zacistevltavotynsko@seznam.cz

AGITACE PROTI SPOLKU ZČV

Před komunálními volbami 2014 v obci Hosty probíhaly silné loby, které měly za cíl mimojiné diskreditovat činnost spolku v očích případných voličů, kteří si pro svou volbu mohli vybírat také mezi kandidáty do zastupitelstva, jenž byli současně členy spolku. Někteří kadidovali poprvé, jiní obhajovali svůj post zastupitele. Pro příklad složité a mnohdy nekalé manipulace s veřejným míněním v obci přikládáme sken předvolebního letáku kandidující Strany soukromíků Hosty, která nakonec nezískala ani jediný mandát v novém zastupitelstvu. Voliči dali najevo svůj postoj k záměru těžby v lokalitě potažmo i tím, že z kandidujících členů spolku byli do zastupitelstva obce Hosty voliči zvoleni tří. Pan Anděl Miroslav, člen spolku, obhájil post zastupitele obce. Novými zastupitelkami obce se staly členky spolku Šímová Hana a Blechová Iva (předsedkyně spolku ZČV). Paní Blechová se následně stala místostarostkou obce Hosty.
 
 
Jako reakci na danou brožuru vydaly členky spolku následující materiál, který byl vložen voličům obce do schránek, ve snaze reagovat na danou protispolkovou kampaň. Původní text brožury psáno malým písmem, reakce vedení spolku TISKACÍM.
Uvádíme zde:
 
VÁŽENÍ OBČANÉ HOSTŮ,
DOVOLTE NÁM V RÁMCI PŘEDVOLEBNÍ KAMPANĚ REAGOVAT NA NEDÁVNO PUBLIKOVANÝ MATERIÁL STRANY SOUKROMNÍKŮ HOSTY. POUŽILY JSME CELOU FORMU JEJICH MATERIÁLU, KTEROU JSME SI DOVOLILY ZA NÁS OKOMENTOVAT. TO PŘEDEVŠÍM Z DŮVODU, ŽE SE NEDOKÁZALI DRŽET JEN SVÉHO VOLEBNÍHO PROGRAMU, ALE VĚTŠINU ARGUMENTŮ POSTAVILI NA HANĚNÍ SPOLKU ZA ČISTÉ VLTAVOTÝNSKO, JEHOŽ ČLENOVÉ JSOU ZÁROVEŇ STÁVAJÍCÍMI ČI NOVÝMI KANDIDÁTY DO VOLEB 2014. VŠE HODNOTÍME JAKO NA HRANĚ ZÁKONNOSTI V PŘÍSTUPU K OSTATNÍM KANDIDÁTŮM DO VOLEB.
JELIKOŽ NENÍ JEDINNÝ DŮVOD NECHAT KOHOKOLIV NÁMI ČI NAŠIMI NÁZORY MANIPULOVAT, PŘISTOUPILY JSME K VEŘEJNÉ KONFRONTACI JIMI PODÁVANÝCH INFORMACÍ. 
 
DĚKUJEME ZA VÁŠ ČAS, POKUD SI PŘEČTETE TYTO DODATEČNÉ INFORMACE.
 
Iva Blechová (kandidát do voleb 2014, předsedkyně spolku Za čisté Vltavotýnsko), 
Petra Buligová (místopředsedkyně spolku Za čisté Vltavotýnsko).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Vážení sousedé, spoluobčané, přátelé,
 
Tento leták jsme vytvořili, abychom Vás pravdivě informovali o tom, proč jsme se rozhodli kandidovat do letošních voleb za stranu SOUKROMNÍKŮ a zároveň bychom Vás chtěli seznámit s našimi plány pro následující 4 roky. 
Jsme malá vesnice, ale pro ty, kteří jsou v Hostech nově se jmenuji Jan Panoch a jako starosta jsem v Hostech působil od roku 1990 do 2006.
Do voleb 2006 jsem nekandidoval ze zdravotních důvodů. Žezlo převzal pan starosta Josef Hladeček, který ho drží dodnes. Myslím, že odvedl ohromný kus práce pro nás pro všechny a já si ho za to velice vážím! 
Druhou osobností je pan Bohumil Příhoda mladší, který je po pracovním úrazu v invalidním důchodu a pro obec je připraven nasadit 100% svého času. 
PAN PŘÍHODA JE DALŠÍM, JIŽ ČTVRTÝM KANDIDÁTEM ZE SEDMI, KTERÝ Z TÉTO VYDOBITÉ KANDIDÁTKY A STRANY VŮBEC, NA VLASTNÍ ŽÁDOST ODSTOUPIL. SOUČASNÍ KANDIDÁTI JSOU TEDY POUZE PAN JAN PANOCH, PANÍ ŽANETA BANGOVÁ A PANÍ MARTA BERANOVÁ.  
 
Jako rodáci a pamětníci, chceme pro obec to nejlepší i přestože jsme nyní terčem útoků ze strany některých oponentů …..
APELUJEME: BUĎTE KONKRÉTNÍ, ANONYMŮ UŽ BYLO DOST…KTERÝ OPONENT, MÁTE JMÉNA, JAKÝCH ÚTOKŮ ??? ZODPOVÍDÁME ZA SVÉ ČINY, ALE TĚCH, O KTERÝCH MLUVÍTE, SI S ČISTÝM SVĚDOMÍM I ÚCTĚ KE STÁŘÍ, NEJSME VĚDOMI.
 
Za období posledních 25 let byl problém sehnat na kandidátku do zastupitelstva byť jen potřebný počet lidí. Do současných voleb vzhledem k situaci, kterou zde vyvolala možnost těžby se přihlásilo neuvěřitelných 15 osob. 
Děkuji, že mi věnujete několik minut k přečtení tohoto materiálu!
 
DÍKY VŠEM, KTEŘÍ NAŠLI ODHODLÁNÍ SE SITUACÍ KOLEM TLAKU NA TĚŽBU NĚCO DĚLAT A KANDIDUJÍ PRÁVĚ PROTO, ABY NEBYLA OMEZENOU  VOLBOU PRÁVĚ STRANA SOUKROMNÍKŮ. NEVÍME, ČÍM JE TO TAK NEUVĚŘITELNÉ, JEN TO DOKAZUJE, ŽE LIDÉ NEJSOU LHOSTEJNÍ.
VŽDY JE POTŘEBA MÍT VYVÁŽENÉ VOLBY !!!
 
 
Proč jsme se rozhodli kandidovat:
 • jsme z Hostů, žijeme zde všichni na kandidátce dohromady mnoho let
 • já osobně mám zkušenost jako starosta obce Hosty 16 dlouhých let
 • populace Hostů zestárla a my chceme, aby právě starší generace měla v Hostech co nejlepší prostředí a podmínky tak, abychom se nemuseli nikoho o nic doprošovat.
PROČ SE MALÉ DĚTI A NOVÁ GENERACE MAJÍ DOPROŠOVAT, ŽE CHTĚJÍ, ABY JEJICH RODIČE ZA NĚ VYSTUPOVALI PROTI TĚŽBĚ, JEJÍŽ DŮLEDKY BUDOU JEJICH BUDOUCNOST, NIKOLIV JEN STÁŘÍ. ČÍM BUDE PRÁVĚ PRO STARŠÍ GENERACI  ŽIVOT V BLÍZKOSTI POVRCHOVÉHO DOLU LEPŠÍ? 
 • nesouhlasíme s ultimativním postojem některých spoluobčanů (zejména členů občanského spolku), kteří odmítají cokoliv nového a přitom je „běžné“ potíže obce a občanů nezajímají.
ZJIŠTĚNÉ MATERIÁLY A DŮSLEDKY POVRCHOVÉ TĚŽBY JSOU NATOLIK ALARMUJÍCÍ, ŽE NIC NEŽ ODMÍTAVÝ POSTOJ NEPŘIPADÁ V ÚVAHU. „COKOLIV NOVÉHO“, TUDÍŽ POVRCHOVÁ TĚŽBA, NENÍ NIKDE NA ÚZEMÍ ČR TAK BĚŽNÁ, ABY NEBYLO ZCELA LEGITIMNÍ, ZALOŽIT SPOLEK JAKO PRITIVÁHU ZÁMĚRU A JEDNAT S ÚŘADY, ZDA POVOLIT ČI NE.
 • nesouhlasíme s agresivním a arogantním přístupem zmíněného spolku z něhož je několik protikandidátů do těchto voleb. 
JEN PROTO, ŽE NEUSTÁLE BEZ DŮKAZŮ, FAKTŮ ČI VEŘEJNÉ KONFRONTACE OPAKUJETE STÁLE DOKOLA, ŽE JSME NĚKOHO AGRESIVNĚ A AROGANTNĚ ATAKOVALI, NEZNAMENÁ JEŠTĚ, ŽE SE TO STANE PRAVDOU. 
POUZE TO ZŮSTÁVÁ VÁMI OPAKOVANOU LŽÍ !!!
 
NIKDY JSME NIKOHO AGRESIVNĚ NEOSLOVILI, NEURÁŽELI, NEZASTRAŠOVALI. NAŠÍM CÍLEM JE SBÍRÁNÍ PODKLADŮ A INFORMACÍ, KTERÉ OBČANŮM VEŘEJNĚ PŘEDLOŽÍME. TO, ŽE ZATÍM NECHODÍME S KAŽDOU DOBROU ZPRÁVOU NA NÁVES, NEZNAMENÁ JEŠTĚ, ŽE NEMÁME ŽÁDNÉ ARGUMENTY PROTI ZÁMĚRU TĚŽBY A NEMÁME LIDEM CO NABÍDNOUT. AŤ UŽ JAKO SPOLEK NA OCHRANU PŘÍRODY, TAK JAKO KONKRÉTNÍ KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA ZA OBEC HOSTY.
 
V posledních týdnech a měsících jsme pro naši kandidaturu a neutrální postoj k otázce možné těžby Grafitu v Hostech vystavení útokům, nadávkám a pomluvám převážně ze strany spoluobčanů, které se nebojím nazvat „náplavou“. 
 
ŽE BY URÁŽKA, ÚTOK, NADÁVKA ČI POMLUVA Z VAŠÍ STRANY ??? ONO JE NĚCO ŠPATNÉHO SE PŘIŽENIT ČI PŘIVDAT ??? ZKUSTE LIDEM DÁT JASNĚJŠÍ PŘEDSTAVU O TOM, JAK ZACHOVAT ZDRAVÉ LIDSTVO, POKUD BUDE MOŽNOSTÍ JEN ROZMNOŽOVÁNÍ V RÁMCI JEDNÉ VSI. MIGRACE JEDINCŮ ZDÁ SE BÝT PŘEKÁŽKOU ROZVOJE OBCE. A NOVÝ OBČAN NESMÍ NIKDY ZAPADNOUT A VYJADŘOVAT SE K ŽIVOTU V OBCI? 
 
Já a lidé okolo mne si těžbu pamatujeme stejně tak, jako si pamatujeme zlatou éru našeho zemědělského družstva.  Myslím si, že ti, kterým vadí projíždějící traktor, štěkající pes, nebo ráno kokrhající kohout nemají na vesnici co dělat a už vůbec nemají právo hovořit do dění v obci.
 
TO MLUVÍ ZA VŠE, ….“NEMAJÍ NA VESNICI CO DĚLAT ???“ „VŮBEC NEMAJÍ PRÁVO HOVOŘIT  DO DĚNÍ “………….TO SE NESTYDÍTE TOHLE VYDAT VEŘEJNĚ ??? TAKOVÉ TOTALITNÍ POJMY SNAD MUSÍ ZVEDAT ŽALUDEK ÚPLNĚ KAŽDÉMU, I TĚM, KDO JSOU PROTI NÁM. JAK CHCETE, ABY SE LIDÉ CHOVALI K VÁM, TAK SE CHOVEJTE VY K NIM. TO JE ZÁKLADEM NEJENOM DEMOKRACIE, ALE POCHÁZÍ UŽ Z KNIHY KNIH. 
TO, ŽE SI PAMĚTNÍCI PAMATUJÍ TĚŽBU Z MINULOSTI JE PĚKNÉ, ALE MUSÍME SI UVĚDOMIT, ŽE TADY NIKDO NECHCE OBNOVIT TĚŽBU DŘÍVĚJŠÍM ZPŮSOBEM DOBÝVÁNÍ MLÝNKOVÁNÍM, ALE JDE O ZCELA NĚCO JINÉHO – POVRCHOVOU TĚŽBU - KTERÁ ZDE V MINULOSTI NEPROBÍHALA, PROTO NENÍ S ČÍM SROVNÁVAT.  S NASAZENÍM JINÉ TĚŽEBNÍ TECHNIKY A S TÍM SOUVISEJÍCÍMI DOPADY NA OKOLÍ. 
 
ŽÍT NA VESNICI JE ROZHODNUTÍ KAŽDÉHO A  TÍM SAMOZŘEJMĚ PŘICHÁZÍ O VÝHODY ŽIVOTA VE MĚSTĚ (DOSTUPNOST OBCHODŮ, VÝBĚR ŠKOL, ZAMĚSTNÁNÍ, VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT A KULTURNÍHO VYŽITÍ ATD.) ALE PROTIHODNOTOU, KTEROU TÍMTO ROZHODNUTÍM ZÍSKÁ, JE PRÁVĚ KLIDNÉ A ČISTÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KTERÉ BYCHOM OTEVŘENÍM POVRCHOVÉHO DOLU ZTRATILI.
 
Ne my, ne těžební firma, ale několik jednotlivců z vedení „spolku za Čisté Vltavotýnsko“ vyvolalo v naší obci atmosféru strachu, tlaku a nelibosti. Došli až tak daleko, že se neštítí vyhrožovat, pomlouvat a lhát. Není to příjemné říkat ani poslouchat, ale je to skutečně tak. 
 
Náš postoj k možné těžbě grafitu:
Vy, mladší si již nepamatujete jak to bylo při výstavbě VD Orlík, nebo Temelína. Obce a jednotlivci, kteří šli proti proudu se v něm utopili, nebo vyšli naprázdno …  Musíme si uvědomit, že ložisko grafitu v Hostech patří státu a  těžba rudy výhradního nerostu je státní zájem.
 
MUSÍTE SI UVĚDOMIT, ŽE LOŽISKO JE STÁTU A STÁT JSOU JEHO OBČANÉ. TO JSME I MY. TO ZDA MÁ NÁŠ STÁTNÍ GRAFIT TĚŽIT NADNÁRODNÍ SPOLEČNOST TRAMINCORP CZECH s.r.o., JE JISTĚ NA STÁTU, JEHO ORGÁNECH, ABY VĚC POSOUDIL. ZATÍM SE JEŠTĚ NIKDE ŘÁDNĚ NEDOSTALO NA TO, ABY BYL TAKOVÝ PROCES VŮBEC ZAHÁJEN. VŠECHNY DOSAVADNÍ KROKY NEJSOU ANI BLÍZKO TOMU, CO PŘEDCHÁZÍ SAMOTNÉMU POVOLOVÁNÍ TĚŽBY. TĚŽBA NEROSTU A POSOUZENÍ STÁTNÍHO ZÁJMU NENÍ TOTOŽNÁ SE ZBOŽNÝM PŘÁNÍM TĚŽEBNÍ SPOLEČNOSTI DOBÝVAT ZA KAŽDOU CENU, HLAVNĚ NEJLEVNĚJI POVRCHOVĚ, BEZ OHLEDU NA DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NA LIDI ZDE ŽIJÍCÍ. NECHME NA STÁTU AŤ ROZHODNE  !!! JAK MŮŽETE SROVNÁVAT LÉTA KOMUNISMU A SOUČASNOU DEMOKRACII, MÁME SI MYSLET, ŽE MÍT SVŮJ NÁZOR NIC NEZNAMENÁ ? PRÁVĚ NAOPAK, MUSÍME UKÁZAT SVÝM DĚTEM, ŽE JE TŘEBA VEŘEJNĚ PROSAZOVAT SVOJE NÁZORY, POKUD JSME PŘESVĚDČENI O JEJICH SPRÁVNOSTI. DŮSLEDNĚ. STÁT ROZHODNĚ MUSÍ POSUZOVAT PŘI POVOLOVÁNÍ I DOPADY NA JEHO OBČANY – VŽDYŤ SMYSLEM STÁTU BY MĚLA BÝT ZEJMÉNA SNAHA  O ZAJIŠTĚNÍ CO NEJLEPŠÍ KVALITY ŽIVOTA KAŽDÉHO  JEDNOTLIVÉHO OBČANA. 
 
 
Náš zájem je jednat !
Neschvalujeme předem těžbu, ani její podobu, ale neříkáme hloupě „NE“ a nepřipravujeme tím občany o možné výhody (nejen finanční). 
„Říkáme a vyzýváme:“
Pojďme jednt a získat co nejvíce pro obec a občany !
 
MY ŘÍKÁME A VYZÝVÁME: 
PŘIJĎTE NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 27.9.2014 V 17:00 DO HOSTINCE HOSTY A POSLECHNĚTE SI ARGUMENTY PROTI POVRCHOVÉ TĚŽBĚ. PAK JISTĚ ZVÁŽÍTE, ZDA STRANA SOUKROMNÍKŮ VŠE ZHODNOTILA VE VÁŠ SKUTEČNÝ PROSPĚCH.
 
Byl jsem několika spoluobčany nazván „zrádce obce“ a i jiná podobná jména jsem od nich získal, ale ptám se „Co tito lidé udělali pro obec do dnešního dne ???“
 
URČITĚ SE NAJDOU LIDÉ, KTEŘÍ VÁM POLOŽÍ STEJNOU OTÁZKU. DOUFÁME, ŽE TAKÉ PŘIJDETE NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A ZÚČASTNÍTE SE VEŘEJNÉ DISKUZE. JISTĚ RÁD PŘEDSTOUPÍTE NA PÓDIUM PŘED VOLIČE A ZOPAKUJETE JIM SVÁ SLOVA V TÉTO BROŽUŘE. VĚŘÍME V BOHATOU ÚČAST Z ŠIROKÉHO OKOLÍ. TOTO JE VEŘEJNÁ POZVÁNKA LÍDRA JANA PANOCHA ZE STRANY SOUKROMNÍKŮ HOSTY. TO SAMÉ PLATÍ PRO ZBYLÉ DVĚ KANDIDÁTKY, PANÍ MARTU BERANOVOU A PANÍ ŽANETU BANGOVOU.
 
V hospodě si ke mně nikdo nesedne ani ke stolu, ale po večerech mi stejní lidé říkají „stojíme za tebou Honzo“ – takhle jsme žili už dřív a báli se vyjádřit svůj názor a nesouhlas s čímkoliv a dnes nás do stejné situace dostávají lidé které já jsem osobně viděl už v kočárku a nahaté běhat po zahradě …..
Ano, začali jsme nezávazně komunikovat s firmou, která těžbu připravuje a to hlavně proto, abychom:
 
Za prvé – zjistili o co vlastně jde, protože „Čisté Vltavotýnsko“ nám předkládá nepravdivé informace o aktivitě o které si nic nezjistili
ZATÍM JSME NIC NEPŘEDLOŽILI, NAOPAK STÁLE ZJIŠŤUJEME, ABY KONEČNÝ VÝSLEDEK BYL DOSTAČUJÍCÍ A KOMPLETNÍ.
 
Za druhé, abychom zjistili, co by nám všem mohla těžební firma přinést, pokud bychom jim těžbu jako obec umožnili.
K prvnímu bodu jsem byl ujištěn, že nás těžební firma seznámí s rozsahem a velikostí těžby jakož i dalšími aspekty ještě před volbami – uvidíme zda to dodrží. Může to být pro nás všechny vodítko ……..
K druhému bodu, tedy výhod ke kterým je firma svolná se nám podařilo zajistit příslib:
 • Finanční podpory k udržení chodu místního obchodu
 • Pravidelné přítomnosti praktického lékaře v obci alespoň jednou týdně.  
 • Prozatím ne blíže určená finanční pomoc do obecní pokladny. Prakticky by to znamenalo, že by nikdo z nás nemusel do obecní pokladny přispívat
 • Podpoře zaměstnání občanů Hostů 
 • Podpoře s dostavbou kanalizace a ČOV. 
JINÉ OBCE TAKÉ DOKÁZALY DOSTAVĚT KANALIZACI BEZ FINANČNÍ PODPORY TĚŽAŘSKÉ FIRMY. A O VODOVOD NEBUDE V PŘÍPADĚ ZAMÍTNUTÍ TĚŽBY ZÁJEM – NENÍ DŮVOD, VŠICHNI MAJÍ VLASTNÍ ZDROJ PITNÉ VODY. PROČ DOBROVOLNĚ PLATIT ZA VODOVOD, KDYŽ JSME KAŽDÝ INVESTOVAL DO SVÉ STUDNY ČI VRTU.
 
Vy, mladší pro které tyto výhody zatím nejsou tak atraktivní, si uvědomte, že se za 5, nebo 10 let na to budete dívat zase jinak ….
Můj osobní názor je že si dokážeme jako obec vyjednat i více výhod.
Uvědomme si, že těžební oblast je v platném územním plánu a o ložisku víme všichni od narození a kdo se přistěhoval ten si to měl zjistit. Stačilo se o to trochu zajímat. Nevím, jak občanské sdružení celou situaci konzultovalo s právníky, ale my jsme získali právní poradu prostřednictvím strany Soukromníků. 
 
STEJNĚ DŮLEŽITÉ JE KONZULTOVAT DOPADY MOŽNÉ POVRCHOVÉ  TĚŽBY NA ŠIROKOU LOKALITU, VÝVOJ CEN NEMOVITOSTÍ A KVALITU ŽIVOTA MÍSTNÍCH I OKOLNÍCH OBYVATEL.
 
Já osobně jsem hovořil s Ministerstvem Životního Prostředí i s Báňským Úřadem a závěr je ten, že naše možnosti trvale zamezit těžbě jsou mizivé ať se nám to líbí, nebo ne. 
 
TAKÉ HOVOŘÍME ČASTO SE ZMÍNĚNÝMI ÚŘADY, ZVLÁŠTNÍ, ŽE MY DOSTÁVÁME ODLIŠNÉ INFORMACE. KAŽDÝ MÁ NA TYTO INFORMACE PRÁVO A MŮŽE SI JE ZJISTIT. NAŠE INFORMACE JSOU TAKOVÉ, ŽE ZATÍM NIC POVOLENO NENÍ, VŠE JE V PROCESU ŘÍZENÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE TEĎ PRO TĚŽAŘSKOU FIRMU SAMOZŘEJMĚ VYPOŘÁDÁNÍ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ A SOUHLASNÉ STANOVISKO OBCE. ZŘEJMĚ PRÁVĚ Z TĚCHTO DŮVODŮ SE V SOUČASNOSTI V OBCI DĚJÍ TYTO NÁTLAKY – S JEDINÝM CÍLEM - MÍT MOŽNOST ZVRÁTIT ZÁPORNÝ POSTOJ OBCE K POVRCHOVÉ TĚŽBĚ VYDANÝ DNE 28.6.2014
 
Tak proč připravit celou obec o výhody, kvůi několika jednotlivcům, kteří nechtějí mít dům v blízkosti těžby ? 
 
NAVRHUJEME ZALOŽIT VEŘEJNOU VÝVĚSKU, KDE SE MOHOU ZAČÍT ZAPISOVAT TI, KTEŘÍ NAOPAK  DŮM  V BLÍZKOSTI POVRCHOVÉ TĚŽBY MÍT CHTĚJÍ.  ZNOVU TY VÝHODY - JE ZÁSADNÍ SI UMĚDOMIT, ŽE SOUHLAS S POVRCHOVOU TĚŽBOU A NASLIBOVANÉ PENÍZE „NAVÍC“ JAKO BONUS, BUDOU VYKOUPENY TRVALÝM ZHORŠENÍM KVALITY NAŠEHO ŽIVOTA.
NELZE POMINOUT FAKT, ŽE NEMOVISTI V BLÍZKOSTI TĚŽBY SE STÁVAJÍ AUTOMATICKY NEPORODEJNÝMI, NELZE OČEKÁVAT NOVOU VÝSTAVBU A CENY STÁVAJÍCÍCH NEMOVITOSTÍ BUDOU NULOVÉ. JEDINOU ČÁSTKOU BUDE PLATBA VLASTNÍKŮM POZEMKŮ V LOKALITĚ TĚŽBY PŘI JEJICH ODKUPU FIRMOU, TÍM TO KONČÍ PRO VŠECHNY OSTATNÍ. DOTČENÉ NEMOVITOSTI V TĚŽEBNÍ OBLASTI UŽ NIKDY NEPRODÁTE, ANI VAŠE DĚTI, ANI DALŠÍ GENERACE. LOM TU SAMOZŘEJMĚ ZŮSTANE NAVŽDY.   
 
Jediné co „spolek Vltavotýnsko“ dokáže, je trochu těžbu zdržovat a zároveň nás připravit o veškeré výhody! To chceme ??? 
 
TUŠÍME CO CHCETE, ALE NECHÁPEME, KDE BERETE TU JISTOTU, ŽE VÍTE, CO DOKÁŽEME. MOŽNÁ JE NA MÍSTĚ OPATRNOST A TROCHU POKORY. 
 
Proč Strana soukromníků
V jednotě je síla a strana Soukromníků nám nabídla možnost využít jejich právníky, zdroje a kontakty tak, aby naše pozice zastupitelů a obce jako takové byla co nejsilnější na regionální úrovni. Silná pozice je důležitá i pro dojednávání podmínek s těžaři, pro jednání s ministerstvy a ostatními státními orgány a má samozřejmě vliv na vymahatelnost případných dohod.
Důležitým aspektem je pomoc při získávání dotací od státu a z EU zdrojů. Bez kontaktu, které dnes máme ve straně Soukromníků bychom neměli šanci získat to co můžeme ……….. I tento leták je příkladem podpory strany Soukromníků. Bez nich by jste tuto informaci vůbec nezískali a mohli jste se řídit jen pokoutnými informacemi z našeho restauračního zařízení 
 
Hlavní cíle – aneb co chceme pro obec a pro vás:
 • Uklidnit situaci v Hostech a namísto destruktivního panikaření začít zjišťovat, prověřovat, jednat a činit taková rozhodnutí, která budou pro blaho obce a nikoliv jedné nátlakové skupiny
 • Dobudování Kanalizace
 • Vybudování Čističky odpadních vod
 • Znovuotevření a udržení v chodu místního obchodu
 • Prostřednictvím strany SOUKROMNÍKŮ dosáhnout na dotace ze státních fondů a fondů EU v maximálním rozsahu
 • Chceme vytvářet dobré podmínky pro aktivní život seniorů v podobě domovinky a programů pro seniory.
 • Chceme rozvíjet obec tak, aby byla atraktivní pro nové obyvatele a rodiny.

PRAVDĚPODOBNĚ ONA DALŠÍ „NÁPLAVA“. JAK TO CHCETE SKLOUBIT S TĚŽBOU ? NEDOKÁŽEME SI PŘEDSTAVIT TU ATRAKTIVITU OBCE S POVRCHOVÝM LOMEM V DOSAHU STOVEK METRŮ. 

Závěrem:
Naším cílem bylo pokusit se Vám otevřít oči a přijít s kvalitní oponenturou štvavé kampaně, kterou vedou někteří členové občanského spolku za „Čisté Vltavotýnsko“. I když jsem byl osobně (KDY A KÝM Z NÁS ?) mnohokrát napadán a urážen, nebudu dělat totéž na úkor zmíněných jednotlivců.  
MUSÍ TO PŘECE ZAZNÍT I NA ZÁVĚR, ABY SE NEZAPOMNĚLO NA RÁDOBY KŘIVDY.
 
Věřím, že je v nás všech dostatek soudnosti a máme schopnost udělat si vlastní názor bez nátlaků kohokoliv …….
U volební urny jsme jen sami za sebe a nikomu nemusíme vykládat pro koho, jak nebo proč jsme se rozhodli. Pokud zvolíte nás prostřednictvím strany Soukromníků, můžete si být jisti, že máme koncept, máme jasnou vizi a že zajistíme naše cíle.
Děkujeme Vám pokud zvolíte Stranu soukromínů.
 
S úctou, za stranu Soukromníků a jejich kandidáty v obci Hosty, Váš Jan PANOCH
 

 

Diskusní téma: AGITACE PROTI SPOLKU ZČV

cialis attorney

Triellron 29.04.2021
<a href=https://vslevitrav.com/>costco pharmacy prices levitra 52[/url]

tadalafil online pharmacy Slusezelp

Triellron 08.12.2020
Amoxicillin Trihydrate Clavulanate Potassium offixeli [url=https://xbuycheapcialiss.com/]cialis 20 mg[/url] estatitese No Priscription Generic Viagra

Abuse and lifetime blocking of the site - zacistevltavotynsko.cz.

BrandonSwasp 27.05.2019
Hey. Soon your hosting account and your domain zacistevltavotynsko.cz will be blocked forever, and you will receive tens of thousands of negative feedback from angry people.

Pay me 0.5 BTC until June 1, 2019.
Otherwise, you will get the reputation of a malicious spammer, your site zacistevltavotynsko.cz will be blocked for life and you will be sued for insulting believers. I guarantee this to you.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

Here is a list of what you get if you don’t follow my requirements:
+ abuse spamhouse for aggressive web spam
+ tens of thousands of negative reviews about you and your website from angry people for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your hosting account for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your domain for aggressive web and email spam
+ Thousands of angry complaints from angry people will come to your mail and messengers for sending you a lot of spam
+ complete destruction of your reputation and loss of clients forever
+ for a full recovery from the damage you need tens of thousands of dollars

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life. The price of your peace of mind is 0.5 BTC.

Do you want this?

If you do not want the above problems, then before June 1, 2019, you need to send me 0.5 BTC to my Bitcoin wallet: 19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

How do I do all this to get this result:
1. I will send messages to 33 000 000 sites with contact forms with offensive messages with the address of your site, that is, in this situation, you and the spammer and insult people.
And everyone will not care that it is not you.
2. I’ll send messages to 19,000,000 email addresses and very intrusive advertisements for making money and offer a free iPhone with your website address zacistevltavotynsko.cz and your contact details.
And then send out abusive messages with the address of your site.
3. I will do aggressive spam on blogs, forums and other sites (in my database there are 35 978 370 sites and 315 900 sites from which you will definitely get a huge amount of abuse) of your site zacistevltavotynsko.cz.
After such spam, the spamhouse will turn its attention on you and after several abuses your host will be forced to block your account for life.
Your domain registrar will also block your domain permanently.

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life.
If you do not want to receive thousands of complaints from users and your hosting provider, then pay before June 1, 2019.
The price of your peace of mind is 0.5 BTC.
Otherwise, I will send your site through tens of millions of sites that will lead to the blocking of your site for life and you will lose everything and your reputation as well.
But get a reputation as a malicious spammer.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

Abuse and lifetime blocking of the site - zacistevltavotynsko.cz.

WilliamBib 27.05.2019
Hey. Soon your hosting account and your domain zacistevltavotynsko.cz will be blocked forever, and you will receive tens of thousands of negative feedback from angry people.

Pay me 0.5 BTC until June 1, 2019.
Otherwise, you will get the reputation of a malicious spammer, your site zacistevltavotynsko.cz will be blocked for life and you will be sued for insulting believers. I guarantee this to you.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

Here is a list of what you get if you don’t follow my requirements:
+ abuse spamhouse for aggressive web spam
+ tens of thousands of negative reviews about you and your website from angry people for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your hosting account for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your domain for aggressive web and email spam
+ Thousands of angry complaints from angry people will come to your mail and messengers for sending you a lot of spam
+ complete destruction of your reputation and loss of clients forever
+ for a full recovery from the damage you need tens of thousands of dollars

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life. The price of your peace of mind is 0.5 BTC.

Do you want this?

If you do not want the above problems, then before June 1, 2019, you need to send me 0.5 BTC to my Bitcoin wallet: 19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

How do I do all this to get this result:
1. I will send messages to 33 000 000 sites with contact forms with offensive messages with the address of your site, that is, in this situation, you and the spammer and insult people.
And everyone will not care that it is not you.
2. I’ll send messages to 19,000,000 email addresses and very intrusive advertisements for making money and offer a free iPhone with your website address zacistevltavotynsko.cz and your contact details.
And then send out abusive messages with the address of your site.
3. I will do aggressive spam on blogs, forums and other sites (in my database there are 35 978 370 sites and 315 900 sites from which you will definitely get a huge amount of abuse) of your site zacistevltavotynsko.cz.
After such spam, the spamhouse will turn its attention on you and after several abuses your host will be forced to block your account for life.
Your domain registrar will also block your domain permanently.

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life.
If you do not want to receive thousands of complaints from users and your hosting provider, then pay before June 1, 2019.
The price of your peace of mind is 0.5 BTC.
Otherwise, I will send your site through tens of millions of sites that will lead to the blocking of your site for life and you will lose everything and your reputation as well.
But get a reputation as a malicious spammer.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

Abuse and lifetime blocking of the site - zacistevltavotynsko.cz.

Patrickleave 27.05.2019
Hey. Soon your hosting account and your domain zacistevltavotynsko.cz will be blocked forever, and you will receive tens of thousands of negative feedback from angry people.

Pay me 0.5 BTC until June 1, 2019.
Otherwise, you will get the reputation of a malicious spammer, your site zacistevltavotynsko.cz will be blocked for life and you will be sued for insulting believers. I guarantee this to you.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

Here is a list of what you get if you don’t follow my requirements:
+ abuse spamhouse for aggressive web spam
+ tens of thousands of negative reviews about you and your website from angry people for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your hosting account for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your domain for aggressive web and email spam
+ Thousands of angry complaints from angry people will come to your mail and messengers for sending you a lot of spam
+ complete destruction of your reputation and loss of clients forever
+ for a full recovery from the damage you need tens of thousands of dollars

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life. The price of your peace of mind is 0.5 BTC.

Do you want this?

If you do not want the above problems, then before June 1, 2019, you need to send me 0.5 BTC to my Bitcoin wallet: 19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

How do I do all this to get this result:
1. I will send messages to 33 000 000 sites with contact forms with offensive messages with the address of your site, that is, in this situation, you and the spammer and insult people.
And everyone will not care that it is not you.
2. I’ll send messages to 19,000,000 email addresses and very intrusive advertisements for making money and offer a free iPhone with your website address zacistevltavotynsko.cz and your contact details.
And then send out abusive messages with the address of your site.
3. I will do aggressive spam on blogs, forums and other sites (in my database there are 35 978 370 sites and 315 900 sites from which you will definitely get a huge amount of abuse) of your site zacistevltavotynsko.cz.
After such spam, the spamhouse will turn its attention on you and after several abuses your host will be forced to block your account for life.
Your domain registrar will also block your domain permanently.

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life.
If you do not want to receive thousands of complaints from users and your hosting provider, then pay before June 1, 2019.
The price of your peace of mind is 0.5 BTC.
Otherwise, I will send your site through tens of millions of sites that will lead to the blocking of your site for life and you will lose everything and your reputation as well.
But get a reputation as a malicious spammer.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

Probuď se

Cimrhanzl Rostislav 11.11.2014
Jane PANOCHU, otevři oči a probuď se, hlavně používej svou hlavu a nenech sebou manipulovat těžaři, kteří o horničině vůbec nic neví a neznají.
Rosťa z Březinky