Spolek Za čisté Vltavotýnsko

Hosty 99
Týn nad Vltavou
37501

IČO 031 50 526
zacistevltavotynsko@seznam.cz

BROŽURA Ložisko Grafitu v Hostech (aneb rotace informací)

Společnost Tramincorp Czech s.r.o. a zároveň její jednatel dne 27.9.2014 (souběžně s akcí spolku téhož dne) distribuoval do schránek občanů v Hostech brožuru Ložisko Grafitu v Hostech. Tato brožura byla následně publikována i online na webu Tramincorp Czech s.r.o. www.grafit-hosty.com.
Dovolujeme si její sken poskytnout k nahlédnutí my, tišněná a webová verze se někde liší.
 
Tištěná brožura Ložisko grafitu v Hostech (i její online podoba) obsahuje vysvětlení společnosti k údajným "nepravdám" ze strany našeho spolku:
 
1./ CO JE GRAFIT. Faktem je, že "co je grafit" lze zjistit např. na Wikipedii. Není to však tak celistvé, jak by se společnosti Tramincorp Czech s.r.o. nabízelo k informovanosti dle jejich představ. Na chvíli jsme také věřili, že jednatel společnosti zauvažoval sám a k problematice poskytl fundované informace. Prezentované informace od jednatele společnosti sice působí jako jeho vyvážená argumentace a znalost, ale pouze v případě, že bychom nevěděli, že zdrojem není on ani společnost Tramincorp Czech s.r.o. Je na místě zvážit, zda nedošlo k porušení autorských práv. ZDE. To, že stejný text byl použit i v anonymu č.3 v obci Hosty, už ponecháme zcela BEZ KOMENTÁŘE.
 
2./  FOTOGRAFIE  v brožuře, včetně internetu. Doporučujeme opravu fotografie v levém horním rohu, jelikož se nejedná ani o propad, ani o důlní dílo. Je to původní sklad maziv a společnost Tramincorp Czech s.r.o prezentuje tuto fotografii VZHŮRU NOHAMA. Nebude to asi jediná informace takto pojatá. 
 
3./ JAK JE TO VELIKÉ. Zde prezentovaná informace, že LOM NEBUDE VŮBEC VIDĚT OD ŘEKY LUŽNICE - nevíme, zda to lze prezentovat tak, že bude pouze vidět od řeky Vltavy a zda je to dobrá zpráva. Nebo je to ubezpečení, že ačkoliv vznikne povrchový lom, tak nebude vidět vůbec od nikud. Každopádně jako již dříve, na žádnou z informaci prezentovanou jednatelem společnosti nelze 100% spoléhat, viz. prezentovaná negativa na ZÁZNAMU DISKUZE.
 
4. CO TO PŘINESE VÁM. V této části brožury byl zřejmě věnován prostor volební chvilce společnosti, která nabízí jako kompenzaci stejné výhody, které prezentovala Strana soukromníků v hostecké předvolební kampani. Otázkou jen zůstává, zda lídr kandidátky psal tyto body pro společnost Tramincorp Czech s.r.o. nebo zda je psala těžební společnost pro lídra. Každopádně jsou totožné.
 
5./ KDO JE PROTI A PROČ. Z této stránky vyplývá, že firma spatřuje velký argument v tom, že členové spolku Za čisté Vltavotýnsko jsou hlavními odpůrci projektu, navíc důraz je kladen na naše nemovitosti v bezprostřední blízkosti lomu. Ačkoliv oceňujeme, že si je firma vědoma této bezprostřední blízkosti lomu a našich domovů, nechápeme její další souvislost - proč právě my zde žijící bychom neměli být PRVNÍMI mezi mnoha , kteří si tento záměr nepřejí. Těžko lze očekávat, že se vlna odporu vzedme nejprve v Liberci či Ostravě. I odtud bychom každopádně přivítali petiční podporu za odmítnutí povrchové těžby v reakreační lokalitě jižních Čech.
 
 
Ačkoliv jsme nikdy nepoužili ani jediný z argumentů, které nám neustále dává za vlastní jednatel společnosti, pokusíme se vám vysvětlit, kde asi mají svůj původ. Jsme již zvyklí na fakt, že jednatel společnosti si sám klade otázky, na které si také sám vzápětí odpovídá, ale to vše vnímáme jako fakt, se kterým se prakticky nedá nic dělat.
  • "GRAFIT je radioaktivní a všichni budou ozářeni" - k tomuto tématu došlo během první debaty na hostecké prezentaci dne 7.6., kdy nezávislá osoba položila dotaz, jakým způsobem je řešeno množství radonu, "radioaktivity" a rizika, která by případně z toho plynula. Tento diskuzní rozhovor mezi touto osobou a jednatelem společnosti stačil k tomu, aby se toto téma stalo "naší hlavní fámou", kterou údajně šíříme. Na vysvětlenou, NE, opravdu jsme nikdy neprezentovali grafit jako radioaktivní.

Záznam MěÚ Týn nad Vltavou 9.7.: "Než skočíme do toho lomu, chtěl bych ještě rozptýlit několik skutečně několik zásadních nepravd a lží, které kolem toho projektu kolují a jsou tam. První, která nevím kde se vzala, ale je ta, že grafit je radioaktivní. Takže prostě jakmile se v těch Hostech začne těžit, tak všichni budou ozáření a do třech let prostě umřou a to z té veřejné schůzky bylo evidentní, tam skutečně ty lidi, maminky vystupovali s tím, že prostě jejich děti budou mít dvě hlavičky, naprostý nesmysl. Grafit je skutečně alotropní formou uhlíku, nemá naprosto nic společného s radioaktivitou. To, že se využívá v jaderných reaktorech jako katalyzátor, to je naopak proto, že na sebe vlastně neváže radioaktivitu a že nemá…..nemůžu říct, jestli ten reaktorový grafit pojme nějaké množství radiace, to nevím, nejsem …to asi pravděpodobně bude, ale grafit sám o sobě radioaktivní není."

 

  • "Obec Hosty a všechny v okolí se budou rovnat se zemí" - tato informace opět zřejmě pochází ze zmiňované potřeby jednatele odpovídat na své podněty. Záznam Hosty, kde se poprvé představil občanům, potažmo nám.  Již zde prezentoval sám onu informaci:

Záznam Hosty 7.6: "Když se kouknete na ty vzdálenosti, vlevo nahoře jsou Hosty, vpravo dole jsou Kozárovice, támhle jsou Haberce, ….tam se bavíme o 140 m rozlohou od dolu, tady se bavíme o 120 m od dolu, támhle nahoře je to dokonce naprosto v řádech několika desítek metrů. Názory, že Hosty budou srovnány se zemí a podobné nesmysly, to bych chtěl naprosto kategoricky vyloučit. Tady na tomhle 3D obrázku je vidět to ložisko, kde by se v průběhu dalších 10 – 15 let po zahájení těžby mělo těžit, je to vlastně rozdělené na tyhle 3 čočky. Nicméně to co je označeno „modře“, to je ta těžební oblast v ÚP. Za tuto oblast my se nemůžeme dostat i kdybychom chtěli. A pochopitelně dávat ložisko do ÚP – to by bylo předmětem úplně jiných dalších čoček, které by tam eventuálně mohly být. Takže rozhodně nikdo neplánuje bořit Hosty, nikdo se dokonce nechce ani posunout za tu rokli, která tady vlastně je. To jen jako doplněk." 

 

  • "Bude tady druhý Sokolov" - opět Hosty 7.6., první prezentace záměru, opět vlastní příměry jednatele.

Záznam Hosty 7.6.: "Já bych chtěl zdůraznit jednu věc, já samozřejmě chápu odpor lidí, kteří někde bydlí a kteří jsou proti těžbě. Prostě každá takováhle nová věc, tak to je prostě vždycky všude, tak to je úplně jedno jestli jsme v Čechách nebo v Americe, tak prostě vzbudí negativní ohlasy. Nicméně, ono když se řekne důl nebo lom, tak je samozřejmě otázka, co si člověk pod tím vůbec představí. Když si představím hnědouhelné doly někde u Sokolova, které mají řádově tisíce hektarů, tak to je samozřejmě záležitost devastační."

Záznam MěÚ Týn nad Vltavou 9.7.: "Další velká fáma, se kterou se tam přišlo na tu masovou schůzi v Hostech byla ta, že obec Hosty se bude rovnat se zemí. Opět je to kompletní neznalost věci, to ložisko má přibližně 45 stupňový úklon, který vystupuje až na povrch. Tzn. že ta těžitelná oblast je víceméně vertikální, to jak se to tu prezentuje, že tady vzniká druhý Sokolov a Most, tak to nemůže tak být  i z toho ekonomického hlediska, protože jestliže ta struktura není horizontální, ta těžba neprobíhá tímhle způsobem, nerozšiřuje se, ale naopak musí se zahloubit, tak to samo o sobě je odpovědí na to, že Hosty se bourat nebudou, i když v těch posledních týdnech bych měl sto chutí to udělat, doufám,že pánové to nebudou brát vážně, ale vezmou to tak jak je to míněno, jako vtip.

 

  • "Mis-interpretace - průzkumné licence a CHLÚ" - údajně ukazujeme mapy průzumné oblasti a interpretujeme je jako "těžební plochu" s pochybným cílem strachu. Onu mapu u paní Buligové viděl jednatel dne 7.6. na prezentační akci společnosti, a to poprvé a naposled. Odtud jistě plyne povědomí, že i my dokážeme pracovat s materiály Geofondu. Nicméně nikdy a nikde jsme neprezentovali průzkumné území jako pevnou těžební plochu.

Záznam MěÚ Týn nad Vltavou 9.7.: " Tak, další velká misinterpretace, kterou tady konkrétně paní Buligová a "Bláhová" (správně Blechová) razí v Hostech, je v podstatě tahle mapa, kdy ony obchází s tou mapou. Což je mapa mimojiné toho CHLÚ, to je to tady vyšrafované a zároveň je to prospekční licence, což je ta černá čára (zde žlutá). S tím, že ony chodí za lidma a za okolníma obcema a říkají, tady všude bude díra, tady všude se bude těžit. To samozřejmě musím naprosto kategoricky odmítnout a popřít, protože to není pravda. 

(Prosíme, zda by se mohli přihlásit ony obce a oni občané, za kterými jsme byly s onou mapou. Děkujeme.,pozn.)

Paní Buligová položila jasný dotaz na průzkumné území na prezentaci v Hostech 7.6. (horší kvalita záznamu v rámci diskuse, v minutě 2:18) Bylo to na prvním veřejném setkání s jednatelem o záměru, právě nad mapou průzkumného území (versus CHLÚ). Vše tedy jasně VYSVĚTLIL jednatel občanům právě tehdy a tam a nelze tak logicky usuzovat, že by paní Buligová cítila potřebu chodit za lidmi se stejnou mapou, ale jinými zkreslenými informacemi. 
  • Nejde jim o grafit, ale o zlato, stříbro a uran" - opět tuto jednateli vlastní slovní hříčku přikládáme diskusi, která proběhla mezi starosty a zastupiteli města Týna nad Vltavou dne 9.7. Odtud si pan Horáček přinesl "naši fámu, že jim údajně jde o ony nerosty".

Záznam MěÚ Týn nad Vltavou 9.7.: "Dotaz: Počítá se tam jenom s těžbou grafitu a nebo se tam počítá i s něčím jiným, protože tam se v 15. století těžilo zlato a další věci, jsou tam prvky drahých zemin?"

Odpověď jednatel p. Horáček: „ Není tam zlato, není tam stříbro, není tam nic jiného než grafit v těžitelné podobě, tzn. jestli jsou někde prvky - v těžitelné podobě to není a mj. ani nemáme a ani nežádáme a mohu čestně říct, že ani nebudeme žádat o těžbu čehokoliv jiného než grafitu.  A to z toho důvodu, že prostě laboratorní výsledky jasně ukazují, že jediné co tu je, je grafit. Já osobně jsem tuto fámu také slyšel. 
Reakce: Tam je to dané ale historicky, že se tam zlato těžilo, to není fáma." 
Jednatel Horáček: "Já mám z Geofondu ohledně tohoto ložiska veškeré dostupné podklady, pokud by se Vám podařilo získat nějaké, které nemáme, které jsou nedostupné, velice rád se na ně podívám, a určitě okamžitě vezmeme to v potaz, začneme se takovými věcmi zabývat. Ale je to skutečně tak, že z nám dostupných materiálů a i co se týče lidí, kteří tam skutečně těžili – my jsme v kontaktu s panem doktorem Tichým, který je podepsán na 95% těch materiálů, dokumentů, pan doktor Tichý tam začínal jako vysokoškolský student, jeho diplomová práce byla právě na téma grafitu tohoto ložiska. Pánovi je 84, bydlí v Praze - a ač nás to mrzí, tak o zlatě, stříbře, drahém kameni opravdu ne. Kdyby to tam bylo, tak zvednem ceny, ...
 
 
CO DODAT....., TOLIK "FÁM A NEPRAVD" BYCHOM SNAD ANI LÉPE NESVEDLI, I KDYBYCHOM CHTĚLI.
 
JE SKUTEČNĚ PRO NÁS TĚŽKÉ JE "ROZPTÝLIT". NAPŘ. TYTO:
 
a/ " Čili takové ty spekulaci, protože tady je skutečně mnoho fám a řekl bych až pomluv, které se skutečně rojí, které tady hlavně ta skupina kolem toho občanského sdružení víří."
b/ " Tady opět bych chtěl hned na začátek rozptýlit několik fám a nepravd, které se kolem nás šíří."
c/ " Naopak, my jsme otevření jakékoliv diskusi a tím se mi tedy pod ruku dostalo to, že oni mají ale spolehlivé zdroje a že ty dámy, které vedou to občanské sdružení mají kamarádky na MŽP, takže v podstatě ještě životní prostředí v Budějcích zatáhnou do problému, protože ty jim samozřejmě vydali víc informací než měli. Ale to už prostě jde mimo nás. " (spolek ZČV nemá "kamarádky" na MŽP ČB, pozn.)
d/ "Takže, jako není to skutečně o nějaké bezejmenné společnosti, která by se najednou někde vyloupla a chtěla někde někoho okrást, tak jak nám to stále někdo někde předhazuje."
e/ "Za prvé nás legislativně chrání(o průzkumné licenci do r. 2017), a chrání nám to ložisko, tak aby nemohl přijít někdo jiný a říct, hele tak my jsme si řekli, že my to budeme těžit, my si to uděláme samy, protože tyhlety hlasy zazněly na té poslední schůzi. Co já mám zatím zprávu, tak v podstatě proběhla taková zpráva, že ono vlastně nejde o to, jestli se ten důl otevře nebo ne, ale proběhly tam výkřiky - no tak si založíme s.r.o. a uděláme to sami, vždyť my je nepotřebujeme. "
 
Na závěr, vyjádření jednatele k veřejnému setkání spolku s občany dne 27.9.2014:

Právě ze zkušeností, které s jednatelem společnosti má spolek i jednotlivci, nepovažovali jsme za správné, dávat prostor jeho volně loženým příspěvkům právě na setkání s občany, které bylo uspořádáno pro prezentaci "objektivních informací o vlivech těžby na naše životní prostředí". Jsme přesvědčeni, že právě v tomto směru nemá společnost Tramincorp Czech s.r.o. občanům co nabídnout. Jelikož veřejné setkání nebylo svoláno na téma "objektivní informování o plánované těžbě" (jak sami uvádí), nebyl tudíž jednatel osobně přizván. Jako hlavní aktéry jsme vnímali občany a státní správu, kterým jsme chtěli nabídnout i jiné informace, než kterými je zahlcuje společnost Tramincorp Czech s.r.o.

Pokud ale bude v budoucnu další příležitost a uspořádáme akci na téma "informování o plánované těžbě", určitě nevynecháme příležitost jednatele společnosti na tuto veřejnou akci přizvat, aby co "hlavní aktér" prezentoval své OBJEKTIVNÍ INFORMACE.

 

Diskusní téma: BROŽURA Ložisko Grafitu v Hostech

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.