Spolek Za čisté Vltavotýnsko

Hosty 99
Týn nad Vltavou
37501

IČO 031 50 526
zacistevltavotynsko@seznam.cz

Prezentační akce HostY 7.6.2014 (pro veřejnost)

Pozoruhodné je, že na setkání s občany v Hostech nezaznělo ani slovo o havarijním stavu poddolovaného území, které je nyní hlavním argumentem a vysvětlením nutnosti sanace, která má být shodou okolností provedena právě formou povrchové těžby grafitu samotného. O nutnosti sanace hovoří jednatel společnosti Michal Horáček až o měsíce později v reportážích ČT1 v 8:38 min (účelově podané informace o propadech do hloubky 10 - 60 m).

Zvukové záznamy veřejných prezentací či vystoupení v obci Hosty a Týn nad Vltavou jednatele společnosti Tramincorp Czech s.r.o. pana Michala Horáčka - pro rychlejší přehled část přepsána.
 
 
PŘEPIS: “ Já děkuji za slovo, …mé jméno je Michal Horáček, jsem jednatelem společnosti Tramincorp Czech s.r.o., což je společnost cílově a účelově založena pouze s účelem přípravy a následné těžby, tzn. aktivit na ložisku Hosty, tzn. tady ve vašem katastru. Já bych vám v nějaké prezentaci představil hlavně mateřskou organizaci, 100%ního vlastníka společnosti Tramincorp Czech, což je Tramincorp AG se sídlem v Appenzellu, ve Švýcarsku a pokusil bych se vám tady představit nějaké záměry a seznámit vás se situací a vůbec….v podstatě cílem je zahájit a vyvolat nějakou diskusi s vámi, jakožto obyvateli, vlastníky pozemků a dalšími v podstatě „stateholdery“ v tom celém projektu.

Nejdříve řeknu jednu věc, ono je vždycky těžké na počátku těchto projektů, taková první otázka je, KOHO oslovit jako prvního. Pokud oslovíte zastupitele jako první, jsou naštvaní vlastníci pozemků, pokud oslovíte vlastníky pozemků jako první, jsou naštvaní obyvatelé,  pokud oslovíte ministerské v Praze, jsou naštvaní úředníci na nižší úrovni, tzn. že na začátku je prostě hrozně komplikované to dostat do toho stavu, kdy všichni vědí co se vlastně děje. Možná, že trošku, nebo ne možná, ale asi trošku zlou krev vyvolal ten úplně první náš dopis, který šel vlastníkům pozemků, který tedy byl napsaný hodně formálně a asi nebyl úplně správně pochopen (avizované pověření firmy od MŽP a lhůta na rozhodnutí o pozemku do 14 dní). 

Z toho důvodu, aby nedocházelo k tomu, že bude to co budu tady říkat nějak interpretováno jinak, tak v podstatě nahráváme kompletně toto sezení. A je to právě z toho důvodu, aby potom někdo nemohl říkat, že jsme tady prezentovali něco jiného, než jsme tady skutečně prezentovali a že jsme řekli něco, co jsme neřekli. Což už víceméně nastalo.

(po skončení akce vyšlo najevo, že žádný funkční zápis pořizován nebyl, pozn. spolku) 

Já chápu, že psychologicky je to tak, že vždycky když přijde nová věc tohoto typu, tak vždycky je prostě z toho neznámého veliká obava, všechno NE, všichni to negují, nicméně myslím si, že důležité je nejdřív zjistit o co vlastně jde a posléze nějakým způsobem zanalyzovat a zjistit, co to znamená ve skutečnosti a v jakém to je rozsahu. A pak teprve jednat. To že už byly zahájeny zakládání občanských sdružení a tohle támhle, to jsou všechno z mého hlediska logické kroky, nicméně výsledky určité hysterie, která si myslím, že není na místě. A já tedy pevně věřím, že tento rozhovor, tahleta prezentace právě tyhlety obavy rozptýlí.  Tzn. zdůrazním, MY CHCEME DISKUZI. 

Ačkoliv naše vedení, nebo resp. já jsem našemu vedení ve Švýcarsku víceméně navrhoval spíše cestu jít striktně podle zákona a prorazit si tu cestu tvrdýma loktama, protože já upřímně řečeno nejsem dlouho v Čechách, hodně let tu nejsem, zpátky jsem byl dosazen jen kvůli tomuto projektu a já nemám dobrou zkušenost s nějakým moc dohadováním. Ale to je jen můj soukromý víceméně pohled a zkušenost, takže já nejsem ve téhle hře důležitý. Tak jak tady pan zastupitel říkal, doufám, že ta diskuse tady bude a že to bude opravdu diskuse, protože i já jsem jenom zaměstnanec a budu daleko radši u vody a místo toho jsem tady v sále s napnutou atmosférou.

Trochu nám tady ještě nastal takový renonse, v té pozvánce na vlastně tuto schůzi jako takovou, protože my jsme původně v podstatě, nebo resp. pan starosta, plánoval schůzku na nějakou 15 hod. My jsme poslali ty dopisy s tím, že tady budeme k dispozici od 12 hod., pak se to tedy nějak přehodilo na tu 12 hod. tou opravenou pozvánkou  - za to se omlouvám, to nastalo u nás, protože naše vize byla ta, že chceme vlastníkům těch konkrétních nemovitostí umožnit diskusi s námi, protože to je něco, co považujeme za diskrétní záležitost a ani tady v podstatě nebudeme prezentovat ceny, výkupní ceny, to co nabízíme vlastníkům pozemků. Pokud to ti vlastníci následně zveřejní, tak je to samozřejmě už jejich rozhodnutí, ale my to považujeme jako za…v tuto chvíli diskrétní věc mezi námi vlastníkem pozemku.  Takže jen k té pozvánce, omlouvám se, jestli tam byly ty dohady, jestli dvanáctá nebo třetí, ale my tady samozřejmě budeme i po té třetí hodině, tzn. kdyby někdo potom přišel po té třetí, tak jsme tady. Takže to by bylo asi na úvod, ………….

Takže, já se omlouvám, ta část té prezentace, protože my popravdě řečeno, po té schůzi z minulého týdne, kdy jsme samozřejmě tady také měli svoje lidi, tak nám přišlo, že dělat nějakou úplně složitou prezentaci v tuto chvíli nemá až tak smysl, takže jsme to víceméně přehodili jenom do prezentace nás jako společnosti. Takže část té prezentace je v angličtině, nicméně ono to stejně na tom není vidět, takže já budu spíš k tomu povídat a vyprávět nějaký příběh k tomu.

Společnost Tramincorp AG je švýcarská společnost, sídlíme v Appenzellu, Alpy, je tam nádherně, kdyby jste někdo chtěl přijet, tak přijeďte. I tam u nás máme doly. Spoluvlastníky (protože Tramincorp má poměrně širokou paletu vlastníků a vlastnických vztahů) je společnost SUMEC, společnost SINOMAC, je tam hodně privátních investorů a vlastníků, jak švýcarských, tak českých, tam máme vlastně partnery z Anglie. Víceméně naší hlavní činností je příprava k těžbě a samotná těžba, v tuhletu chvíli disponujeme cca 250 000 ha těžebních ploch zejména tedy v Africe a mimo jiné tedy, o tom budu mluvit později, se podílíme na humanitárních a ochranářských aktivitách, což vás asi v tuhle chvíli nebude zajímat. Stejně tak jako mnoho věcí o té firmě. Takže tohleto víceméně přeskáčeme…

Jenom co se týče počtu zaměstnanců, je nás cca 600, takže patříme k těm menším společnostem. Pan Bahelka (Efektim Slovakia, pozn.), technický ředitel, je to Slovák, díky tomu, že já jsem vlastně v pozici poměrně dlouho vedoucí ve Švýcarsku, tak jsem si tam udělal takový československý team. Do československého týmu nezapadá doktor Neto, což je generální ředitel těch asi 16 FIREM po Africe. Pak je tam pan Dihel, kterého vidíte tady naživo, na fotce zachycen v uniformách leteckých. Pan Dihel dva roky působil v Mozambiku jako ředitel a šéf vlastně největšího privátního parku, který ve východní Africe je, Gonarezhou Transfrontier Parku. Potom následně 2 roky působil v Zambezi na zlatých a smaragdových dolech jako šéf a ředitel na místě. Tzn. člověk, který hodně času strávil v Africe. Mě vidíte naživo, takže přeskočíme, titul PMP (Projekt Management Profesional), to jsou víceméně americké tituly, kvalifikace. JÁ NEJSEM ZAJÍMAVÝ. Vy mě stejně nakonec ukamenujete, už tady máte připravené šutry, takže já myslím, že tak. V podstatě, tedy, je foto československého týmu, který jsem si zařídil. Opět můžeme asi přeskočit, ať nezdržujeme, protože vás zajímají jiné věci.“

Dotaz: „Proč to máte v angličtině, když jedete do Čech ?“ p.Horáček: To je to, co jsem říkal, že jsme použili víceméně jakoby standartní prezentaci firmy, kterou stejně přeskáčeme. Ne, tak za to se omlouvám, ale vzhledem k tomu, že k té změně došlo v podstatě během posledního týdne od toho sezení pátečního, sobotního, tak už nějak nebyl čas to překládat. Děláme hodně s komunitami, já vím, že vás to tady teď a v tuhle situaci zase nedojme, ale máme na kontě několik postavených škol, máme na kontě několik postavených klinik. A jak jsem říkal, GTP, což je největší privátní park a jedno z posledních míst, kde ještě pořád se pohybují volně žijící sloni a nosorožci, byť nám je tedy pytláci významně zabíjejí, je v podstatě ve vlastnictví TRAMINCORPU. Jinak zase přeskočíme, dva „slidy“, úplně základní, to jsou jenom v podstatě ukázky těch několika koncesí, zase není to až tak….to na co se víceméně zaměřujeme hlavně tak jsou tyhlety nerosty, máme na kontě pár… (vyzván k mluvení na mikrofon)……..slyšíme se lépe, tak to se omlouvám, že jsem to nepoužil hned….Na kontě máme několik úspěšných projektů, byť vás to nezajímá, ale jen aby jste věděli, na co se zaměřujeme a že tedy i grafit je mezi těmi surovinami, na které se zaměřujeme. Pár fotek finálních produktů, pár fotek z prospekce….tohle můžeme asi všechno přeskákat, nebo jestli vás to zajímá, tak můžeme klidně postupně….já bych vteřinku jenom, pojďme na…tak tady je to, co vás všechny zajímá (foto ložiska Hosty, CHLÚ, mapa Geofondu.)

Já bych chtěl zdůraznit jednu věc, já samozřejmě chápu odpor lidí, kteří někde bydlí a kteří jsou proti těžbě. Prostě každá takováhle nová věc, tak to je prostě vždycky všude, tak to je úplně jedno jestli jsme v Čechách nebo v Americe, tak prostě vzbudí negativní ohlasy. Nicméně, ono když se řekne důl nebo lom, tak je samozřejmě otázka, co si člověk pod tím vůbec představí. Když si představím hnědouhelné doly někde u Sokolova, které mají řádově tisíce hektarů, tak to je samozřejmě záležitost devastační. Pokud si představíme lomy typu Kozárovice, možná je znáte a jim podobné záležitosti, to jsou místa, já specielně Kozárovice jsem jmenoval z toho důvodu, že já jsem tam jako dítě vyrůstal, v lomech jsem se učil chytat ryby, učil jsem se tam lézt po skalách, tahali jsme tam těžařům dráty s dynamitem a podobné klukoviny, takže to je příklad toho, že skutečně lom a obyvatel, tam jde ruku v ruce. Protože ty lomy živí lidi, mají pro tu obec jednoznačný přínos a naprosto nikoho tam nenapadne to, že by říkali „jé, tady je lom“ a když tam víceméně přijde nějaká nová otevírka, tak to ti lidé berou naprosto běžně. A to zdůrazňuji, že jsou to víceméně žulové kamenolomy, tzn. výbušniny a poměrně hlučné zpracování. Tady se bavíme o ložisku, které zaprvé, bylo otevřeno už v předminulém století, což asi všichni víte, do toho roku 1957 – možná je tu hodně z vás, kdo tady tu těžbu pamatují – ta těžba probíhala. Je tam mnoho argumentů proč, to ložisko, víceméně se do něj znovu pustit. Teď zdůrazním, že vy v podstatě s tím vaším odporem, nebojujete vůbec proti mně.

DOKONCE NEBOJUJETE ANI PROTI SPOLEČNOSTI TRAMINCORP, VY BOJUJETE PROTI STÁTU A BOJUJETE PROTI VÝHRADNÍMU LOŽISKU. Vidím reakce, v diskusi můžeme probrat.

Nicméně pro vás, kteří nevíte, grafit je vyhraněný nerost vlastně I. skupiny, který je ve vlastnictví státu. Čili bez ohledu na to, jak je to tam pozemkově, to co je cca 50 cm pod zemí a níž, tak patří státu. Není to v kategorii takových věcí, jako já nevím, štěrky, kameny apod. kdy fakticky vlastník toho pozemku má vše směrem dolů. To ložisko tady je jedno z největších ve střední Evropě, tzn., že to ložisko se otevře ať u toho budu já, Tramincorp, jiná firma nebo kdokoliv. Je to otázka času a je to dáno strategicky. Já samozřejmě toto říkat nemusím, pokud vás tato část nezajímá, dejte mi znamení, přeskočíme o kus dál. Já se snažím vysvětlit situaci s grafitem jako takovým, která má pozadí a která v podstatě by vám teda měla dát tu myšlenku, co se teda asi stane, aby jste si víceméně udělali vlastní názor. Já se vám budu snažit dát informace, tak jak se situace má a vy si to samozřejmě každý proberte podle svého.

Grafit byl dlouho v podstatě cenově a těžebně podhodnocen, z toho důvodu, že se 75% producentem byla a je Čína, těch zbylých 25% se rozkládá přibližně mezi 10 dalších zemí, dokonce ČR byla tuším asi na nějakém 11. místě. Takže těch dalších 10, patří mezi ně Kanada, Rusko, několik dalších zemí. Tak to jsou ti hlavní producenti. Grafit, tak jak v těch 40. a 50. letech byl v podstatě součástí nukleárního programu, víceméně jeden z důvodů proč Temelín stojí tady, mimo jiné, tak je i to, že tady v okolí byli a jsou grafitová ložiska. S tím tedy, že to hostecké je největší. Čili když se podíváte dneska do starých geologických zápisů, tam je všechno TOP SECRET, všechno to šlo přes Rusko. Ta strategická důležitost v nukleárním programu je tady pořád. Další věc je ta, že vznikl ten trend elektromobilů. V podstatě každý z vás, kdo má auto, tak má v autě přibližně 10 – 15 kg grafitu v bateriích. U elektromobilů, průměrný elektromobil současné výroby spotřebuje cca 200 kg grafitu. A pokud se vrátím k tomu nukleárnímu programu, nejbezpečnější a nejposlednější technologie nukleárních jaderných elektráren, na jednu elektrárnu spotřeba cca 200 000 tun grafitu. Jenom Čína oznámila plánovanou výstavbu 80 takových elektráren, v průběhu dalších 10 – 15 let. Takže z tohohle vlastně vzniká ta strategická potřeba grafitu jako takového a jeho neustále rostoucí cena. A to samozřejmě bude vzhledem k tomu, že ta surovina je dneska už úplně jinak hodnocena než tomu bylo před 5, 10 lety. Dva roky zpátky, Čína řekla a zařadila grafit mezi strategické suroviny, začala omezovat vývoz a ta cena udělala tohle. Takže vzhledem k tomu, jak jsem říkal, že grafit v České republice je vyhraněný nerost, takže je v kategorii se zlatem, s uranem, s černým uhlím, tak to ložisko dříve či později se stejně otevře.

Ten lom, když se na něj podíváte, máte tady nějaké 3D zobrazení, jedna je ta vizualizace, tak jak jsem říkal, to není žádný ohromný důl. Ta hodnota toho materiálu je, toho grafitu jako takového, a ten grafit je uložený v takových 45 stupňů kloněných strukturách, vrstvách a ty struktury se proto, aby se vlastně získal ten grafit, tak se musí poměrně zdlouhavě .............(nesrozumitelné, pozn.) Tzn. že tady se nebavíme o nějaké štěrkovně, kde by probíhal nějaký ohromný posuv půdy a materiálu, tady je to skutečně těžba na mikroúrovni. K tomu obrázku se ještě vrátíme, já tam mám potom ještě další vizualizace, které jsou víceméně v leteckém snímku, takže k tomu asi skočíme později.

To co my vidíme jako hlavní, v podstatě, účastníky celého toho projektu, tak pochopitelně to ložisko samotné, tak je ve vlastnictví státu. S tím, že licence je tedy vydaná na naší společnost. Ještě, abych řekl, jsou tady v zásadě licence dvě. Jedna prospekční a jedna tedy na ložiskové území. To jsou dvě rozdílné věci. Ta prospekční oblast, to se týká poměrně velké oblasti, dosahuje až řekněme od řeky až někde za Hostama, to je skutečně veliká oblast. Ta prospekce probíhala a probíhá, je to hlavně měření, čili to, že jste tady viděli v poslední době a poslední rok, protože ty práce probíhají na tom projektu v podstatě od začátku od jara 2012. Takže tady vlastně probíhají měření, jsou to hlavně měření založené na geofyzikálních veličinách, takže ty vrtulníky prostě vozí měřáky, měří magnetismus, měří odpory, apod. Takže to je ta prospekční licence. Ta by v podstatě do budoucna mohla ukázat, jestli ty ložiska jsou tady další, což vám by se nelíbilo, pak můžeme spolu udělat výměnu, že my to prospekční území dáme vám a vyměníme to za tu menší oblast, která už je daná. Dalším důležitým „stateholderem“, tak jsou vlastníci pozemků, těch je cca 50. S některými z nich už jsme jednali, s některými ještě ne, s některými jsme domluveni, atd. to je diskuse, kterou já bych chtěl případně nastartovat. Tady jsou vizitky, na mě, na nás, volně vám k dispozici.

Samozřejmě každého určitě zajímá mimo jiné výkupní cena, atd. Řeknu úplně na rovinu, že to co rada ve Švýcarsku dala k dispozici, rozpočet, který mi dala, tak je vyšší než já jsem doporučil. Je to poměrně dost peněz, ale považuji to za naprosto diskrétní záležitost mezi námi a vlastníkem pozemku, čili pokud vlastník pozemku se rozhodne zveřejnit ten vztah mezi námi, tak mi proti tomu nejsme, ale je to rozhodnutí toho vlastníka. Čili ani dneska tady nenastartujeme diskusi o cenách, ačkoliv to možná někteří z vás čekali. Pak je samozřejmě důležitým účastníkem toho všeho, jsou vlastně obyvatelé, v tomhle případě samozřejmě jsou to lidi tady z Host, jsou to lidi tam z toho okolí té řeky. My věříme, že část z vás určitě přesvědčíme, pak samozřejmě bude část, kterou nikdy nepřesvědčíme. Nicméně, to není předmětem téhleté schůze. Ten projekt, jsme připraveni na to, že to je dlouhodobá záležitost, jak jsem říkal, já osobně jsem navrhoval jít tou striktnější cestou, s tím, že prostě to ložisko se otevře za 10 let. Podnět našich ředitelů byl ten, zkusme to urychlit, zkusme udělat dohodu a uvolníme k tomu nějaký rozpočet. Čili, jak říkám, ačkoliv se nikomu z vás, nenajdu asi jediného z vás, komu by se to líbilo, tak to ložisko se stejně otevře. Takže co se týče vlastníků, tak tam je několik institutů, mě trošku mrzí, že ten první dopis vyvolal takové emoce, pak některý lidi, se kterými jsme jednali, tak víceméně se na nás obraceli s tím, vy nás chcete okrást.

Není tomu tak, naše společnost, tím spíš, že jsme vlastněni švýcarskou entitou, tak jsme naprosto striktně vždycky v mezích zákona. Ani ten první dopis rozhodně neměl a nebyl míněný tak, že by jsme někoho někam tlačili někomu říkali, že něco sebereme (varianty rozhodnutí se do 14 dnů). My jsme pouze řekli, že se chceme dohodnout, chceme nastartovat zase diskusi o tom, za jakých podmínek se dohodnout. Samozřejmě každá ta dohoda a hodnota té dohody má nějakou protiváhu.  Já jsem přesvědčený, že když bysme se s nikým nedohadovali a šli bychom na to opravdu právní cestou, počítali jsme s tím, že se nám do každého kroku vždycky někdo odvolá, schválí, odvolá, schválí….. tak to za pár let dáme dohromady a bude nás to stát polovinu než toho co chceme dát teď, co máme v rozpočtu. Ale tak… no a pak je samozřejmě tím stateholderem ten stát, tomu ten materiál jako takový patří. Tak skočíme dál….

My jsme začali jednat cca před 1 a ½ rokem se zastupitelstvem, s panem starostou atd., to co se nám vrátilo jako feedback, „oni nám tu říkají, že jste nás podplatili,….“. Čestně můžu říct, že z naší strany, že žádná nabídka nepadla. Takže je to tak. Proběhlo jedno jednání se zastupitelstvem, na kterém ihned od začátku zastupitelé začali vyjednávat podmínky pro obec, ad.1, ad.2 – výsledek toho prvního setkání bylo, pojďme uděláme sezení, MUSÍME to těm lidem říct, uděláme schůzi……a tohle je výsledek. Takže z tohohle hlediska je to poměrně transparentní. Co se týče negativ:......  obavy jako provoz, hlučnost, ochrana vod……..co se týká ochrany vod, existují sálodlouhé studie, jsou naprosto objektivní a to z toho důvodu, že tady tato poddolovaná oblast je velice dobře probádaná, je tam cca 3 km chodeb, existuje velké množství vrtů, jádrových vrtů. 

Ta studie jednoznačně ukazuje, že tady NA TUHLE STRANU KOPCE TO ŽÁDNÝ VLIV MÍT NEBUDE. Samozřejmě, že tyhlety studie vám budou k dispozici dány, pokud to někdo bude chtít vyvrátit, bude to muset navrtat znova. My máme vrtačku, dáme mu ji k dispozici, umíme vrtat do 700 m, takže tuhletu obavu, která byla vznesena na 1. zasedání zastupitelů, už jsme tady teď vyvrátili. Co se týče hluku, prašnosti, provozu – ten provoz je skutečně o …...MY NĚČEMU TAKOVÉMU ŘÍKÁME MIKROTĚŽBA. To možné množství vytěženého materiálu je cca 20 – 30 tun denně, tzn. když si to převedete do množství dopravy, je to cca 1 a ½ kamionu, je to lehčí, tzn. že víceméně to jsou 2 kamiony denně plus samozřejmě doprava zaměstnanců. Naše nabídka byla ta, že chceme přednostně řešit zaměstnanost obce. A pak pochopitelně provoz u lomu, apod. Rozhodně to není žádný kamenolom, není to pískovna. Ne tak, že se bude materiál, který se vytěží, někam vozit. Není to tak, ta bohatost toho ložiska je cca 12%, tzn. na vytěženou tunu toho materiálu je cca 100 – 120 kg grafitu, tzn. že když jsem řekl kompletní denní maximální těžební výnos, tak si jednoduše dopočítáte to, jaký je denní přesun té zeminy jako takové surové. Když si vezmete, že ten koeficient cca 2,5 tuny na m2 a vypočítáte si kolik m2 se přibližně denně zpracuje, tak vám z toho vyjde, že na to cose má denně vytěžit, tak řekněme prostor téhleté místnosti by vydržel na několik dní, což zase když si přenesete ten kubický rozměr toho lomu jako takového, tak nechám tenhleten výpočet na vás.

Co se týče prašnosti, grafit se těží na bázi flotace, řeknu zjednodušeně 3 až 4%ního oleje, vše je v uzavřeném okruhu, tzn. materiál jde do linky, on probublává tou vodou, ten mateiál se vlastně z vrchu s tou malou stopou oleje stahuje, tzn. všechno jde na stranu a pak následně se to všechno znovu recykluje. Ten provoz, aby byl efektivní, tak musí být uzavřený, tzn. že to vše prochází takovou linkou, takže není to žádná drtička, přesívačka, která by byla zdrojem nějaké prašnosti a není to žádný vápencový lom. To je důležité si říct.

Další  - geografika toho ložiska, ten důl je ……ano......., "by byl" za tím kopcem, tedy kompletně schovaný v takovém amfiteátru, který tam kdysi před tisíci lety vytvořila Lužnice. Pochopitelně zase prachové studie kompletní vám budou dány k dispozici (39:29). Navíc jsme nabídli, když tedy tenhleten poměr panuje, že by firma mohla vykoupit tedy část těch pozemků v Hostech na horizontu nad obcí a ty by se mohly tedy osázet, tzn. tady by mohla vzniknout kompletně zelená bariéra, která by vlastně zamezovala tomu, aby tam nějaká ta prašnost byla. Co se týče hluku, tak ze všech geologických zpráv, tak to je věc na postup klasickým dobývacím, rýpaní 20 – 30 tunovými bagry, bez výbušnin. To je dokonce v těch studiích v těch 50. letech. Jestliže už v 50. se v podstatě připouštělo v těch studiích, že ta těžba je bez výbušnin, tak dneska s výkonností techniky bagrů atd. jsme někde jinde. Další co jsme navrhli……..ještě takhle, ten provoz sám o sobě, ty stroje aby neodcházeli, protože je to drahá technologie, tak je budeme samozřejmě „indoorovat“, takže řekněme v hale velikosti těchto dvou místností, to stejně bude všechno stejně zavřené. Takže opět něco jiného je nějaké těžké zařízení, které je venku a něco jiného mít to v rámci nějaké budovy. My jsme i pro dohodu o regulaci téhleté činnosti, nabídli jsme obci prostřednictvím zastupitelů, že je možné udělat dohodu, která by regulovala v podstatě časy a vůbec fungování toho dolu. Protože první samozřejmé obavy a námitky od zastupitelů bylo, že lidé tady chtějí mít v SO-NE klid, a ne aby tady se něco dělo. Není naprosto problém dohodnout hodiny, PO – PÁ, víkendy zavřít, může to být dohoda, pokud to bude dohoda, která bude podmínkou vlastně pro udělení těžebního souhlasu. Tak je neporušitelná. Samozřejmě ten těžeř si nemůže dovolit, že tam nastěhuje výrobní linku za 200 nebo 300 miliónů, tak si nemůže dovolit tam porušovat nějakou dohodu. 

POKUD TO PAK PŮJDE TOU NÁSILNOU CESTOU, TAK TO VŠE PŮJDE V MEZÍCH ZÁKONA. tzn. TAM LIMITY…................  O LIMITECH SE MŮŽE MAXIMÁLNĚ DISKUTOVAT.  Když se kouknete na ty vzdálenosti, vlevo nahoře jsou Hosty, vpravo dole jsou Kozárovice, támhle jsou Haberce, ….tam se bavíme o 140 m rozlohou od dolu, tady se bavíme o 120 m od dolu, támhle nahoře je to dokonce naprosto v řádech několika desítek metrů. Názory, že Hosty budou srovnány se zemí a podobné nesmysly, to bych chtěl naprosto kategoricky vyloučit. Tady na tomhle 3D obrázku je vidět to ložisko, kde by se v průběhu dalších 10 – 15 let po zahájení těžby mělo těžit, je to vlastně rozdělené na tyhle 3 čočky. Nicméně to co je označeno „modře“, to je ta těžební oblast v ÚP. Za tuto oblast my se nemůžeme dostat i kdybychom chtěli. A pochopitelně dávat ložisko do ÚP – to by bylo předmětem úplně jiných dalších čoček, které by tam eventuálně mohly být. Takže rozhodně nikdo neplánuje bořit Hosty, nikdo se dokonce nechce ani posunout za tu rokli, která tady vlastně je. To je jako doplněk.

 (C 44:47)....................PŘEPIS NEDOKONČEN

 

PREZENTAČNÍ AKCE V týně nad vltavou 9.7.2014

 
1. část záznam 46:19 min - komentáře ke struktuře společnosti, smyšlená a absurdní verze vpádu členek spolku ZČV do sídla v Appenzellu, údajné vazby spolku ZČV na MŽP v ČB, vysvětlování chyb v zápisu OR (chyba "úředníka obchodního soudu").
 
2. část záznamu 45:42 min. - prezentace obsahuje vysvětlení pojmů, "výhod" pro obce a státu (MPO) v případě souhlasu s těžbou, zahraniční kapitál, sanace poddolovaného území, která je údajně nutná. 
 
3. část záznamu  42:33 min. - popis způsobu zpracování grafitu (flotace), argumentaci odbytu příp. dohodu s GK Graphite Týn n. Vlt. Negativa pro okolí versus zavazující podmínky dokumentace k těžbě. Omezení negativních dopadů na občany a lokalitu. Argumentace nemožnosti hlubinné těžby, "instrukce" k vydobytí ložiska a 100%ního zhodnocení pro MPO.
 
4. část záznamu (1:04:18) - Studie na znehodnocení ložiska hlubinnou těžbou, varianty těžby k nahlédnutí. Technologie - hlubinná těžba versus povrchová. Předložení materiálů zastupitelům, informovat tak občany, hledat varianty. Obhajování vymyšleného incidentu ze Švýcarska včetně zatčení, alarmování politiků, manipulování informacemi v podání jednatele.
 
 
PŘEPIS:
„Já, předem tedy, nechám tady na sebe nějaké kontakty, takže kdo by chtěl nějaký osobní kontakt, tak tohle je mé číslo a email, nechám to tu případně kolovat. Já jsem celkem rád, že se podařilo tuto schůzku svolat, protože, myslím si, že kolem toho našeho záměru, který není taky žádnou novinkou, asi většina z vás ví, že ta těžba v této lokalitě probíhala a je tam ložiskové území, je to v územním plánu, není to žádné tajemství, že tam to ložisko je, tak nicméně kolem toho v poslední době se vyrojila taková vlna až hysterie a samozřejmě ten projekt v té papírové fázi je na začátku. My jsme nikoho neobešli, nikoho jsme se nesnažili vynechat, naopak, tyhlety diskuze a mimo jiné i to naše setkání je tady z toho důvodu, aby jste byli seznámeni s tím záměrem a s tím projektem jako takovým. Mám pro vás připravenou kratinkou prezentaci, já spíš bych to viděl asi jako takovou konzultační záležitost, vy by jste se měli spíš ptát a já odpovídat. Nicméně ten základ té prezentace máme.  Jinak pokud se budete chtít na něco ptát, tak se ptejte. 
 
Takže tou zlou společností,  je společnost Tramincorp, je to společnost švýcarská, která byla založená s cílem původně zejména zaměření na africké koncese, v dnešní době máme skutečně 250 000 ha těžebních ploch a prospekčních ploch po CELÉ Africe. Postupem času ta společnost začala růst a začala skrze své dceřiné společnosti expandovat. Do té struktury kromě … namátkou uvedu několik společností, ta poslední, společnost Tramincorp Czech, která bude zajímat vás, takže ta má specielní slide, nicméně těch společností je skutečně celá řada. Mateřskou společností, ta jedna jedinná, je Tramincorp AG, Švýcarsko, Appenzell – shodou okolností asi před dvěma hodinama, já jsem to říkal panu starostovi jako takovou perličku, kdy dvě dámy, které organizují to občanské sdružení proti nám, tak vběhly do centra společnosti, odmítly se představit, začaly tam fotografovat lidi, začaly fotografovat kancelář a aniž by cokoliv řekly, zase odběhly. Čili dokonce se ani nedozvěděly, kde jsou naše další kanceláře. Mě to přišlo trošku jako úsměvná forma, mě volali, že tam běhají nějaký český ženský a jestli mají zavolat policajty nebo co mají vlastně dělat. Je to jenom prezentace toho občanského sdružení, které vzniká. (více info. k návštěvě Appenzellu naleznete v sekci Fotogalerie Tramincorp AG). 
 
Mezi akcionáři Tramincorpu jsou společnosti i individuální osoby z Číny, Austrálie. Množí se tady nějaké spekulace, kdo je za tím z České republiky a vyhledávají se různé spekulace. Mohu naprosto čestně prohlásit, že jako jedinní a tou minoritní skutečně malí akcionáři té společnosti skutečně jsem já, můj otec a paní Gabriela Dihelová. Nikdo jiný, žádný Čech v celé té struktuře není. Pokud jsou tam další Češi nebo Slováci, jako zaměstnanci, tak jsou to zaměstnanci bez jakékoliv akciové účasti. Čili takové ty spekulaci, protože tady je skutečně mnoho fám a řekl bych až pomluv, které se skutečně rojí, které tady hlavně ta skupina kolem toho občanského sdružení víří.  Takže to je ta důležitá mateřská organizace, jejímž prostřednictvím tečou finance a která zcela cíleně a účelové založila Tramincorp Czech s.r.o. Tady opět bych chtěl hned na začátek rozptýlit několik fám a nepravd, které se kolem nás šíří. Společnost byla založena v roce 2014 letos v lednu, s jediným cílem, to je ložisko Hosty a to z toho důvodu, že na tom ložisku od začátku roku 2012 pro nás pracovala společnost Timex (Zdice) zakázkou, čili, my vůbec než jsme převzali to ložisko a začali jsme vyvíjet nějakou aktivitu, která by mohla vést k otevření toho ložiska, tak na tom ložisku pro nás dělala úplně jiná firma, se kterou jsme jsme de facto nebyli ve styku jiným, než v tom, že jsme jednou za čtvrt roku dostali nějako zprávu a tudíž veškeré spekulace o tom, co jsme všechno hrozného udělali a osobní útoky na to, že jsme uplatili pana starostu a uplatili zastupitele, nevím co všechno, je naprosto nesmysl, protože my v té době jsme vůbec neměli žádný kontakt a řešila to úplně jiná společnost a Tramincorp převzal vlastně ten projekt tím, že vlastně založil Tramincorp Czech s.r.o. a leden tohoto roku byl zvolen z toho důvodu, že jsme chtěli už být vlastně založeni podle té nové legislativy. Protože všichni ví, že byla změna Občanského zákoníku a já nevím jakých všech, čili z toho důvodu až leden 2014. Základní kapitál, to je další věc, která se nám předhazuje, je tam minimální základní kapitál z jednoduchého důvodu. My v tuto chvíli zatím nevíme jestli se bude financovat ten projekt pouze z vlastních zdrojů, jestli se půjde do IPO, jestli se bude financovat z bankovních zdrojů, nekupuje se prozatím žádná technologie a z toho důvodu dělat jakékoliv vklady základního kapitálu jenom proto, aby to „imidžově“ vypadalo hezky je finanční nesmysl, protože zaprvé – vám to většině nemusím vysvětlovat, v momentě kdy vložíte ty finance do firmy jako základní kapitál, tak si je nemůžete zase nějak jednoduše vytáhnout zpátky, add1, add 2 ty finance tady bodou deponovat, budou tady ležet, nebude se s nimi nic dělat, je to prostě jenom imidžová operace, abychom měli x nul jako základní kapitál, což je nesmysl. V případě, že půjdeme buď do IPO nebo do toho, že by se začala nakupovat technologie, v takovém případě ano, to má smysl řešit ten základní kapitál. Ale do té doby nikoliv, není k tomu jedinný důvod. A myslím, že všechny firmy to dělají podobně.
 
100%ním vlastníkem Tramincorp Czech je Tramincorp AG Švýcarsko, je tady jeden drobný renonc, který nastal ne naší vinou, ale vinou Obchodního rejstříku v Praze, resp. Obchodního soudu, když jsme zapisovali společnost, tak jsme samozřejmě dokládali všechny detailní údaje té mateřské společnosti, tzn. Tramincorpu AG, co jsme , kdo jsme, finanční výkazy, že nikomu nedlužíme, výpisy z rejstříku, aktivity co všechno děláme a to všechno se muselo na ten soud přeložit, udělat soudní překlad a na tom soudu bohužel nějaký úředník, co to zapisoval, dělal ten fyzický zápis, protože viděl, že všechno je německy, tak najednou ho napadlo do kolonky ZEMĚ napsat Německo. Čili my v Obchodním rejstříku a já jsem to zjistil s velkou hrůzou, máme všechny údaje naprosto správně, pouze není napsáno Švýcarsko, ale Německo. Což je vina toho Obchodního soudu a naši právníci už to s nimi řeší tak, aby došlo k urychlené úpravě toho zápisu. Na věci to nicméně nic nemění. Jediným jednatelem a kontaktní osobou za Tramincorp Czech s.r.o. jsem já a shodou okolností v jedné osobě můj otec JUDr. Horáček, kontakty na nás, telefony máte na těch vizitkách, tuším, že tam není to švýcarské číslo, na kterém já jsem non-stop, takže pokud nejsem někde v letadle, chytíte mne kdykoliv. Tím bych mohl reagovat i na tu nepovedenou reportáž TV Nova, kdy tam reportérka s telefonem u ucha vykřikovala, oni se mnou nechtějí mluvit, nikdo nám nikdy nevolal, já jsem na konci minulého týdne mluvil s ředitelem toho jednoho oddělení na TV Nova, kde jsem si stěžoval, že tedy pustí takovýhle nesmysl, že tedy my nechceme komunikovat. Naopak, my jsme otevření jakékoliv diskusi a tím se mi tedy pod ruku dostalo to, že oni mají ale spolehlivé zdroje a že ty dámy, které vedou to občanské sdružení mají kamarádky na MŽP, takže v podstatě ještě životní prostředí v Budějcích zatáhnou do problému, protože ty jim samozřejmě vydali víc informací než měli. Ale to už prostě jde mimo nás. 
 
Hlavní aktivitou Tramincorp Czech s.r.o. je skutečně ten projekt Hosty, pochopitelně máme tam jakoby několik dalších těch v uvozovkách těžebních želízek v ohni, nicméně pro každý projekt podobného typu, a myslím,že je to naprosto standardní, tak se prostě dělají dceřiné společnosti. Tzn. Že pokud je ten projekt, který řádově je v miliardových částkách, tak prostě na to musí být samostatná jednotka. To, že vznikl samostatný Tramincorp Czech s.r.o. a že účelově ano, účelově byl založen s cílem realizace tohoto projektu, je já bych řekl, pokud to není legislativní požadavek, tak je to naprostá nutnost. Z toho důvodu transparentnosti před Finančním úřadem a před dalšími úřady. Jak už jsem říkal, ta činnost na té lokalitě byla už vlastně zahájena na začátku roku 2012, prostřednictvím společnosti Timex s.r.o. Dokonce odborný zástupce společnosti Timex s.r.o., pokud se podíváte na výpisy, tak je zároveň i odborným zástupcem i firmy Tramincorp Czech s.r.o., takže my jsme nejenom převzali to ložisko, ten projekt jako takový, ale převzali jsme i to personální obsazení toho projektu, které skutečné od toho roku 2012 tam pracuje. Naprosto striktně jedeme v souladu se zákonem,  naprosto veřejně mohu prohlásit, že jsme nikdy nikomu nic nenabídli, žádný úplatek, žádný nesmysl, tak jak je nám neustále předhazováno. A ani v historii žádná z firem, skupin Tramincorp AG a jejích dceřiných organizaci, tak nebyli jsme v likvidaci, nikde nikomu nic nedlužíme a myslím si, že ačkoliv vás to nebude až tak dojímat, tak na tom africkém kontinentě máme poměrně velký kredit, vlastníme největší soukromý park v Mozambiku, ochranářské aktivity, tři roky zpátky jsme dělali velké akce v Praze s pražskou ZOO, dělal se nějaký běh z pražského hradu na Staroměstské náměstí. Takže, jako není to skutečně o nějaké bezejmenné společnosti, která by se najednou někde vyloupla a chtěla někde někoho okrást, tak jak nám to stále někde někde předhazuje.
 
Než skočíme do toho lomu, chtěl bych ještě rozptýlit několik skutečně několik zásadních nepravd a lží, které kolem toho projektu kolují a jsou tam. První, která nevím kde se vzala ale je ta, že grafit je radioaktivní. Takže prostě jakmile se v těch Hostech začne těžit, tak všichni budou ozáření a do třech let prostě umřou a to z té veřejné schůzky bylo evidentní, tam skutečně ty lidi, maminky vystupovali s tím, že prostě jejich děti budou mít dvě hlavičky, naprostý nesmysl. Grafit je skutečně formou uhlíku, nemá naprosto nic společného s radioaktivitou. To, že se využívává v jaderných reaktorech jako katalyzátor, to je naopak proto, že na sebe vlastně neváže radioaktivitu a že nemá…..nemůžu říct, jestli ten reaktorový grafit pojme nějaké množství radiace, to nevím, nejsem …to asi pravděpodobně bude, ale grafit sám o sobě radioaktivní není. Další velká fáma, se kterou se tam přišlo na tu masovou schůzi v Hostech byla ta, že obec Hosty se bude rovnat se zemí. Opět je to kompletní neznalost věci, to ložisko má přibližně 45 stupňový úklon, který vystupuje až na povrch. Tzn. že ta těžitelná oblast je víceméně vertikální, to jak se to tu prezentuje, že tady vzniká druhý Sokolov a Most, tak to nemůže tak být být i z toho ekonomického hlediska, protože jestliže ta struktura není horizontální, ta těžba neprobíhá tímhle způsobem, nerozšiřuje se, ale naopak musí se zahloubit, tak to samo o sobě je odpovědí na to, že Hosty se bourat nebudou, i když  v těch posledních týdnech bych měl sto chutí to udělat, doufám,že pánové to nebudou brát vážně, ale vezmou to tak jak je to míněno, jako vtip. Je to skutečně o tom, že tady má vzniknout kuželový lom, který skutečně bude sledovat tu strukturu těch 45 stupňů a zahloubí se skutečně dolů po té žíle. Není naprosto důvod, ani ekonomický ani jiný, sledovat horizontální vývoj, když tam ten materiál není. Jenom pro srovnání tady u Slavětic, který možný někteří z vás znají, srovnání velikosti je asi takové, že ten hostecký lom, by měl odpovídat té velikosti plus asi ještě 10%.  Čili stejná velikost plus 10%. Pokud se na tenhle lom podíváte, já jsem tam byl, lítal jsem tam, koukal jsem se na to, nebo i když jsme tam přijeli autem, myslím, že je to poměrně dobrý srovnávací prvek s ohledem na velikost. Rozdíl je v tom,  že ten grafit se respektivě v tom našem případě, nedochází k tomu, že by se veškerý ten materiál odvážel, na rozdíl od těch Slavětic. Tam respektive dochází k tomu, že se veškerá ta hmota odváží. V tomhletom případě tady se bavíme o tom, že ty struktury, které by se měli těžit obsahují přibližně 12% grafitu a čili k odvozu toho materiálu by mělo přibližně docházet těch 12% té těžební hmoty. Veškerá ta ostatní hmota tam zůstává na místě, čili to dopravní zatížení není ani zdaleka v těch odhadech, které my jsme dělali s ohledem na výrobní linku, tak se bavíme cca o 30 tunách denní produkce. Tzn. To jsou tři tatrovky, které odvezou toho materiálu, samozřejmě k tomu je provoz zaměstnanci, k tomu je provoz palivo, ale není to o tom, že tady najednou by prostě začaly jezdit stovky kamionů, stovky tater z toho ložiska.
 
Dotaz: Kterým směrem to bude jezdit ?
Horáček: „ Tak určitě tou nejkratší cestou na nějakou dálnici, teď zdůrazním, odbočím, my by jsme hrozně rádi a ekonomicky i z jiných důvodů, aby naším hlavním odběratelem byl týnský Graphite tady za řekou. Zdůrazním, chtěl bych aby to bylo opravdu jednoznačné, Graphite Týn s námi nemá nic společného. Já bych hrozně nerad, aby tady někdo po schůzi zase vylítl na pana ředitele Kroupu nebo jeho lidi a začal jim tam vyčítat, že oni tady dělají důl a tady ničí přírodu a chtějí ničit a srovnat tady Týn se zemí. Ano my s Graphitem jednáme o možnostech odběru té suroviny a chtěli bychom, aby většina té suroviny šla do Týna. Z ekonomického hlediska je to krátká doprava, tím se trošku dostávám k tomu dopravnímu zatížení a směru, za druhé je to obecně zájem si myslím i toho regionu, protože pochopitelně zpracování v místě znamená zase nějaké navýšení kapacit provozu firmy Graphite, která mimochodem jako firma je velice schopná, mají velice speciální zařízení a patří k těm skutečně lepším firmám v Evropě. No a druhý aspekt samozřejmě je, že pokud to nebude Graphite odebírat, tak to bude muset jít do zahraničí, protože jiný zpracovatel grafitu v Čechách není. tzn. že pak je to o exportu, na jednu stranu pro stát dobře, na druhou stranu už ta největší zhodnocení té suroviny, už by probíhalo někde jinde, takže zase třeba s ohledem na nějaké preference, které diskutujeme s MPO atd. tak to co bychom skutečně chtěli, tak to je, aby ten grafit se dodávat do Graphitu. Tím bych tedy odpověděl, ta cesta je poměrně daná, přes Koloděje tedy na objezd a přes Týn do Graphitu, směr Neznašov. 
 
Dotaz: Jaká je denní spotřeba grafitu této společnosti ?
Já se přiznám, že úplně nechci mluvit o Graphitu, proto jsem to tady zdůraznil, my s nimi jednáme, my v tuhle chvíli nevíme cenové podmínky, množstevní podmínky, nevíme, kterou část grafitu by tady eventuelně mohli zpracovávat, i oni mají nějaké své výrobní zaměření. Tzn. jsou schopni zpracovávat určitě velikost vloček atd. Ale já bych skutečně v tuhle chvíli chtěl nechat Graphite bokem, protože nemá s námi nic společného a pouze jsem to chtěl dát do toho kontextu, že pokud se jim podaří jim většinu produkce dodávat, je to super, myslím si, že to přinese výhody hlavně Týnu.
 
Dotaz: Ty tři tatry pojedou buď do té zpracovny v Týně, v případě, že ne, tak pojedou kam ?
Horáček: Pojedou za hranice, v podstatě nejkratší cestou na dálnici, určitě do Německa. Nejsem si jistý v jakém stádiu je ta výstavba dálnice, vzniká koridor, vím, že na to pomýšlí jedna studie. Důležitý je ten objem, když to tak vezmeme tak je to jeden a půl kamionu. Nebudu říkat, že je to málo nebo hodně.
 
Dotaz: Jak je velké to ložisko ?
Horáček: „To ložisko má mocnost cca 5000 kt grafitu, je tam materiálu tak na sto let, tam je několik aspektů. To je další taková nejasností nebo fám, naší povinností vůči MPO je navrhnout takové řešení, které bude zajišťovat co největší explotaci toho… vytěžitelnost toho ložiska. My jsem tady třeba s panem starostou vedli diskuzi o tom proč není možné se třeba nejdřív zavrtat do země a jet nejdřív ty spodní patra. A dostali jsme se k tomu, že v momentě, kdy vy vlastně rozvrtáte ty spodní patra toho ložiska, tak vy vlastně totálně znehodnotíte ty vrchní. Protože v tý vrstvě nahoře vy nemůžete razit žádný štoly nic, proto je na každém ložisku, ať uhlí či uran, tak se fárá a ty patra se staví skutečně od shora a postupuje se směrem dolů. Já bych řekl, že tam třeba pokud je mezi těma jednotlivýma patrama  několik set metrů, tak se to může v některých případech razit……..
 
Ještě tam padla druhá otázka, k tomu času, to MPO na nás chce, abychom navrhli takové řešení, které v ideálním případě vytěží 100% toho ložiska. 100% se nikdy nedosahne, ale je to vždy o tom, co se navrhne, tak aby se to odtěžilo. V tom našem plánu je v podstatě zahájení toho těžení lomem, protože ty struktury vystupují skutečně na povrch, tam když se podíváte na leteckých snímkách, tak tam vidíte výstupy toho grafitu na povrch a v té první fázi, která by měla trvat přibližně 15 až 20 let, by se mělo odtěžit  z těch čoček nějaké množství toho materiálu. V momentě, kdy by se ten otevřený lom po těch 20 letech dostane do určitě hloubky, právě z toho důvodu, aby se nikdo neroztahoval mimo to ložiskové území, což mimo jiné nemůžeme ani z toho důvodu, že bychom museli měnit územní plán, a to by nás zastupitelstvo v Hostech hnalo. Takže my zůstaneme v rámci ÚP, tam kde můžeme být, čili v tom CHLÚ a zároveň tedy s ohledem na nějaký skrývkový poměr a nějaké sesypy nemůžeme ten kužel udělat příliš strmý, logicky to by se sesunulo. Takže v momentě, kdy se dorazí na dno toho lomu, kdy je to vlastně spočítáno tak, že ten vertikální úklon toho ložiska, těch struktur, kterými se pokračuje tím způsobem, tak se vlastně na jedné straně sledují, a na druhé straně se ten důl otevírá. V momentě, kdy se dostaneme do tohoto stádia, po těch přibližně 20 letech, tak ty struktury, které tady pokračují dolů se na ně naváže hlubinnou těžbou. A ta hlubinná těžba tak jak se bude dobývat ten spodek, tak se bude prostě zavážet ten původní lom. Takže to jenom k technice té těžby jako takové. Čím se samozřejmě zajistí to, že se vytěží horní patra a v momentě, kdy se šáhne na spodní patra, tak ty zůstanou stabilní a bude se vlastně jen přisypávat ta zemina a ta zemina nepůjde někam jinam. Tou se bude zasypávat ten lom.
 
B 32:00 Tak, další velká misinterpretace, kterou tady konkrétně paní Buligová a "Bláhová" (Blechová - chyba pana jednatele, pozn.) razí v Hostech, je v podstatě tahle mapa, kdy ony obchází s tou mapou, což je mapa mimojiné toho CHLÚ, to je to co je tady vyšrafované a zároveň je to prospekční licence, což je ta černá čára. S tím, že ony chodí za lidma a za okolníma obcema a říkají, tady všude bude díra, tady všude se bude těžit. To samozřejmě musím naprosto kategoricky odmítnout a popřít, protože to není pravda. Ta prospekční licence skutečně tady je, je daná, je vydaná z několika důvodů. Za prvé nás legislativně chrání, a chrání nám to ložisko, tak aby nemohl přijít někdo jiný a říct, hele tak my jsme si řekli, že my to budeme těžit, my si to uděláme samy, protože tyhlety hlasy zazněly na té poslední schůzi, co já mám zatím zprávu, tak v podstatě proběhla taková zpráva, že ono vlastně nejde o to, jestli se ten důl otevře nebo ne, ale proběhly tam výkřiky, no tak si založíme s.r.o. a uděláme to samy, vždyť my je nepotřebujeme. Takže to jenom na účet toho, co proběhlo posledně co proběhlo posledně na poslední schůzi v Hostech, nemám pravdu pánové ? 
 
Pan Matějka, místostarosta obce Hosty: “ Ne, nebylo to přesně tak, takhle jak je to podané Vámi.“
 
jednatel Horáček:“ No já myslím, že máte smůlu, já mám zvukový záznam, můžeme to pak srovnat, tam to o tom s.r.o je, tam to padlo“.
 
jednatel Horáček: „Pojďme dál, takže ta  prospekční licence je, ta běží, druhý důvod, kromě té naší legislativní ochrany je ten, že samozřejmě je důležité vědět a mít povědomí o těch geologických složkách, které tu jsou a které tímto způsobem směřují. Čili, my v tuhle chvíli provádíme a bude se provádět prospekce těma neinvazivníma metodama, a to zejména geofyzikálním měřením, což probíhá na základě sond, nikdo nikomu neleze na pozemky, nikdo nikde nic nevrtá, jenom tam létáme s vrtulníky a měříme a z toho prostě vypadne nějaký výsledek. Ten výsledek my vezmeme, dáme na MŽP a může se klidně stát, že tady nějaká další ložiska budou, jak s tím MŽP naloží, následně to už je potom jejich věc. To už je nad nějaký náš rámec.
 
Dotaz: Co vím já, tak to už se o tom mluvilo před třiceti lety, že se ten důl otevře, že to bude povrchové. Počítá se tam jenom s těžbou grafitu a nebo se tam počítá i s něčím jiným, protože tam se v 15. Století těžilo zlato a další věc, jsou tam prvky drahých zemin."
 
jednatel Horáček: „ Není tam zlato, není tam stříbro, není tam nic jiného než grafit v těžitelné podobě, tzn. jestli jsou někde prvky, v těžitelné podobě to není a mj ani nemáme a ani nežádáme a mohu čestně říct, že ani nebudeme žádat o těžbu čehokoliv jiného než grafitu a to z toho důvodu, že prostě laboratorní výsledky jasně ukazují, že jediné co tu je, je grafit. Já osobně jsem tuto fámu také slyšel."
 
Reakce: "Tam je to dané ale historicky, že se tam zlato těžilo, to není fáma."
 
jednatel Horáček:  "Já mám z Geofondu ohledně tohoto ložiska veškeré dostupné podklady, pokud by se Vám podařilo získat nějaké, které nemáme, které jsou nedostupné, velice rád se na ně podívám, a určitě okamžitě vezmeme to v potaz, začneme se takovými věcmi zabývat, ale je to skutečně tak, že z nám dostupných materiálů a i co se týče lidí, kteří tam skutečně těžili – my jsme v kontaktu s panem doktorem Tichým, který je podepsán na 95% těch materiálů, dokumentů, pan doktor Tichý tam začínal jako vysokoškolský student, jeho diplomová práce byla právě na téma grafitu tohoto ložiska. Pánovi je 84, bydlí v Praze a ač nás to mrzí, tak o zlatě, stříbře, drahém kameni opravdu ne. Kdyby to tam bylo, tak zvednem ceny, .............Tak, víceméně tady přeskočím tyhlety fámy o struktuře Tramincorpu, já myslím, že jsem to představil, ohledně českých spoluvlastníků jsem se vyjádřil, čili já bych se k tomu už nevracel."
 
Ing. Tvrdík (člen spolku): "Já bych se k tomu ještě vrátil, jmenuji se Tvrdík, mrzí mne, že tady máte akorát materiály, které jdou proti tomu sdružení, jsem členem toho sdružení také, jen aby jste věděl, s kým budete povídat. Takže, Vy jste říkal, že jste představil firmu Tramincorp AG, můžete říci, kdo je jejím generálním ředitelem ? „Já“, odpověď. „Tramincorp AG, Švýcarská republika, já jsem si to myslel, protože ale furt mluvíte o nějakých kapitálových zázemích, ale to kapitálové zázemí, pokud sem má přijít firma těžit takovéto ložisko, které má hodnotu, jestli správně počítám kolem Kč 200 miliard, tak se nemůžete divit, že ty lidi tady chtějí vědět, jak silná společnost to přijde těžit. Zatím je to furt jenom společnost o Kč 100 000,- základního jmění. A tak jsem očekával, že tu strukturu tedy představíte trochu lepší, kde to kapitálové zázemí je. Říkáte, že jediným vlastníkem ano je Tramincorp AG, a Vy jste jejím generálním ředitelem, kolik má ta firma zaměstnanců, jestli se můžu zeptat ? "
 
jednatel Horáček: „Centrála jako taková, cca o 12 lidech, struktura Tramincorp AG, pokud hovoříme o struktuře celé, tzn. Všech těch dceřiných společnostech, tak jsme tak někde kolem 600 lidí. Co se týče toho kapitálu, my nevidíme skutečně jediný důvod a není tam jediný benefit pro nás, abychom my tady skládali ….."
 
Ing. Tvrdík: “ Pane Horáčku, na to já jsem se neptal, jestliže sem má přijít firma provádět takhle významný projekt, tak se nemůžete divit, že ty lidi, kteří tady žijí, chtějí vědět, co to za firmu je, jak je silná, protože stotisícové sro je strašně zranitelné, něco se může přihodit, neočekávaného, říkáte jste v Africe, jste všude po světe, najednou zmizíte ze světa a není žádná garance dodělání.“
 
jednatel Horáček: “Ale já myslím, že tohleto vychází jako z neznalosti toho jakým způsobem dneska jsou nastaveny podmínky vůbec k udělení dobývacího prostoru. „
 
Ing. Tvrdík: „To s tím nesouvisí, pozor, tady se bavíme o síle firmy, která to přijde dělat, zatím jsme se dozvěděli, že je účelově založené Tramincorp Czech, to jste vy, ředitelem a jediným majitelem je Tramincorp AG, a jste to zase Vy. Víc jsme se nedozvěděli.“
 
jednatel Horáček: „Jako odpovědná osoba a kontaktní osoba, já, ano.“ 
 
Ing. Tvrdík:“ Základní jmění Tramincorp AG je kolik?“
 
jednatel Horáček: „Tam je CHF 200 tisíc, ale já nevím, proč se pořád držíte toho základního jmění“.
 
Ing. Tvrdík: „ Což je taky málo, no nedivte se,  sem má přijít dělat takhle významný projekt nějaká firma, tak se nemůžete divit, že ty lidi chtějí vědět, co to je za firmu, jak je silná“
 
jednatel Horáček:“ Ale to přece není v kapitálu, jestli si dám základní kapitál Kč 200 000,-, podívejte se na společnosti, které mají vysoký půlmiliardový papírový kapitál a jsou v bankrotu“
 
Ing. Tvrdík: „To s Vámi souhlasím, ale přece jen, nějaké firmy s nějakou historií asi jsou stabilnější, jsou méně zranitelné, tak se nedivte, že se na to ty lidi ptají, kdo to je.“
 
jednatel Horáček: „ Já bych tohle nechal asi na nějakém legislativním procesu, tady je prostě nějaká jasně daná legislativa, toho kdo může dělat, co může dělat, pokud přijde to vaše sdružení s nějakým argumentem…………“ 
 
Ing. Tvrdík: „Vy jste tady to prezentoval jako nějaké pomluvy, to nejsou pomluvy, teď jste říkal ano takto to je, takže to nejsou pomluvy. Prostě ta firma kapitálové zázemí má velmi malé, na tom se shodnem.“
 
jednatel Horáček:“ Zároveň tam jsme se bavili o IPO, víte co to je IPO?“ „ Je to vstup na burzu...)....................NEDOKONČENO, ...

 

Anketa

JE PRO VÁS VEŘEJNÉ VYSTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI TRAMINCORP CZECH S.R.O. DŮVĚRYHODNÉ ?

Diskusní téma: ZVUKOVÉ ZÁZNAMY

Lež nebo hloupost?

Rostislav Cimrhanzl 25.02.2015
Několik postřehů k plánované těžbě grafitu na ložisku Hosty.
Pani geoložka pokud není zcela hloupá a nezkušená ,tak účelově lže o propadech, které neexistují. Tímto klame veřejnost a dopouští se šíření poplašné zprávy , která se nezakládá na pravdě. Na ložisku Koloděje Hosty se na východní čočce těžilo nejhlouběji 40 m pod povrchem, tudíž ani tak nelze hovořit o 60m . Na Západní čočce se těžilo 30m pod povrchem takže ani tam nemohlo nic propadnout 60 m. Na ložisku se nikde nenachází žádné propady, protože hornina, která se zde těžila byla těžena dobývací metodou „ Mlýnkování“ a to znamená, že tato hornina byla po vyražení sledné chodby a komína na povrch vypouštěna –( těžená ) přes tento komín a po vytěžení se na povrchu toto jeví jako lom trychtýřovitého tvaru – tudíž se nejedná ani náhodou o žádný propad nebo poddolování. Jediné co se projevilo na povrchu byly komíny, u kterých se provalila výdřeva stěn a na povrchu došlo k mírnému propadu , ale i tak tento komín jako všechny ostatní byl oplocený, takže k ohrožení lidí nedošlo. Tyto komíny byly převážně zavezeny a opět oploceny . V současné době se na povrchu žádný propad neprojevuje ( pokud pominu tu půlmetrovou jamku na louce u které pan Horáček pózuje vždy když ho někdo natáčí).
K poddolovanému území bych ještě dodal: důlní chodby – převážně sledné chodby byly raženy v profilu maximálně 3X 3 m – z toho vyplývá, že pokud dojde k prolomení dřevěné výztuže (takzvaných dveřejí nebo párů slengově), tak známým koeficientem nakypření horniny cca 1,5 se ve výšce 7 – 8 m od podlahy( hornicky počvy) propad sám zasype a zlikviduje a výš již nemá co padat, protože je vše zapadáno.
Z výše uvedeného i malé dítě pochopí, že propad z minimální hloubky 30m na povrchu opravdu nehrozí prosím vysvětlete pani geoložce , nebo pokud bude mít zájrm, rád ji to vysvětlím a naučím ji základům hornické činnosti , dobývání, dobývací metody , aby mněla celkový přehled a nedopouštěla se takovýchto fatálních omylů popřípadě účelových lží.
Zdař Bůh

RE na prezentaci v Hostech

Rostislav Cimrhanzl 27.11.2014
Prezentace pana Horáčka - cituji:" Jeden z důvodů, proč Temelín stojí tady " - další lež!!
Přírodní GRAFIT se v Temelíně nepoužívá !! Místo GRAFITU se v Temelíně používá jako tzv. moderátor štěpné reakce ( zpožďuje stěpení jádra) tzv. TĚŽKÁ VODA . A ani tehdejší Sovětský svaz neuvažoval o GRAFITU jako mederátoru štěpné reakce pro Jadernou elektrárnu TEMELÍN . O Grafit z Hostů v této republice nemá NIKDO, kromně pana Horáčka ZÁJEM A JE V ČR NEPRODEJNÝ.
Kohinor Netolice má nasmlouvané dodávky KVALITNÍHO GRAFITU na 30 let dopředu.
Graphite Týn Nad Vltavou má také nasmlouváný kvalitní Grafit .
Obě tyto firmy nekvalitní Grafit s příměsí křemene v jemné vločce z ložiska Koloděje - Hosty znají a nechtějí o něm ani slyšet. Temelín zde stojí ze zcela jiných(geologických a seismografických důvodů - soudržné podloží bez tektonických poruch) Zdař Bůh

Re

Rostislav Cimrhanzl 23.11.2014
Vážený pane Horáčku, máte na mysli ty odborníky, kteří nás krmí nesmysli o propadajících se klenbách, životnosti dřevěné výztuže, o vzdálenosti pater několik set metrů ( viz vaše prezentace) tak podobně? Pokud ano, tak jsem rád, že sem nestudoval vysokou školu jako ti Vaši učenci, kteří, pokud toto tvrdí studovali zřejmě v Plzni. Ani pan doktor Tichý se o vašich geolozích zrovna pochvalně nevyjadřoval a to je pro mne jediný odborník na Ložisko Koloděje -Hosty. Jsem s pozdravem

K zvukovému záznamu z Týna Nad Vltavou

Rostislav Cimrhanzl 19.11.2014
Pan Horáček opět nemluví pravdu, jen namátkou:
1). Že by zapomněl při popisu úpravy GRAFITU na 1 fázi a to drcení na ČELISŤOVÉM DRTIČI? To , dle méhonázoru je nejvíce hlučný proces s frakcí od prachových částic mikromilimetrů do cca 22 nebo 35 mm ( podle druhů kulových mlýnů)?
2). Mylně informuje o znehodnocení části ložiska při dobývání v letech do roku 1957 V tomto období byla technologie dobývání naopak velice dobře zvládnuta na tehdejší možnou dostupnou techniku. Mlýnkování se zvoleným způsobem odtěžení slednou chodbou a s dopravou grafitu pásovým dopravníkem přímo až do čelisťového drtiče bylo na tehdejší dobu velice pokrokové a perspektivní.
Jelikož pod zbylými trychtýři po této dobývací metodě je panensky neporušená hornina a není tam jak účelově tvrdí pan Horáček NIC PODDOLOVÁNO, lze s úspěchem od této úrovně dál těžit hlubině dobývací metdou vybranou s existujícího SBORNÍKU DOBÝVACÍCH METOD , a schválenou BÁŇSKÝM ÚŘADEM. Dobývací metody pro tuto lokalitu : Výstupková s vlastní nebo cizí základkou, sestupková pod umělým stropem případně kombinovaná s umělým podložním bokem - při větší mocnosti nad 3 ( 4)m.

Re: K zvukovému záznamu z Týna Nad Vltavou

info@tramincorp.ch 23.11.2014
Vážený pane Cimrhanzle,

B bodu 4.1 nemáte pravdu, o drcení suroviny na frakci 50mm p.Horáček hovořil a navrhl indoorové řešení pro snížení hluku na minimum.

Nemáte pravdu ani v bodu č.2 o čemž svědčí soudně znalecké posudky.
Obáváme se že Vaše erudice na úrovni středoškolské geologie vede k mylným záměrům.

Naši odborníci jsou Vám k dispozici k odborné konzultaci.

Robert Nosil
Zástupce tisk. mluvčího TRAMINCORP A.G.

Re: Re: K zvukovému záznamu z Týna Nad Vltavou

Rostislav Cimrhanzl 23.11.2014
Ještě bych rád opravil Vaše tvrzení o středoškolské geologii. Nemám obor geologie, ale Dobývání a úprava rud a nerudných surovin. Vy máte soudně znalecké posudky o propadajícich se klenbách a nutnosti sanace starého dolu? Myslím, že dost již bylo účelových pohádek , pokuste se začít mluvit pravdu, pokud vůbec ještě víte co je pravda a z Vašich odborníků ještě nic věrohodného pravdivého neyvyšlo, pokud se nejedná o materiály pana doktora Tichého, které mám k dispozici v originále doma.

Re: Re: K zvukovému záznamu z Týna Nad Vltavou

Rostislav Cimrhanzl 24.11.2014
Vážení pánové, dal jsem si tu práci a opět si poslechl zvukový záznam prezentace těžby pana Horáčka v Týně Nad vltavou pro MěÚ.
Lžete vy!!! Pan Horáček úmyslně vynechal ten čelisťový drtič a začal vytěžený Grafit bez rozdrcení rovnou mlýt na kulovém mlýně pod vodou. Proč asi HLUČNOST A PRACH !!!
Pane Roberte Nosile, pokud chcete objektivně jako tiskový mluvčí informovat, případně někoho poučovat , prostudujte si prosím ty materiály podrobně aby jste se nadále vyvaroval chyb.
Mohl by Vám pan Horáček snížit prémie
Zdař Bůh

Re: Re: K zvukovému záznamu z Týna Nad Vltavou

Rostislav Cimrhanzl 08.12.2014
Že, by , toto byl
Zástupce tisk. mluvčího TRAMINCORP A.G.


Ing. Robert Nosil , Praha - Suchdol

Aktuální výpis z obchodního rejstříku


Základní údaje:Název subjektu:

Ing. Robert NosilIdentifikační číslo:

87381699Daňové identifikační číslo:

CZ720810086Právní forma:

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříkuAdresa:

Kamýcká 225/20, Praha - Suchdol, 16500


Spolek ZČV

Petra Buligová 10.11.2014
Spolek Za čisté Vltavotýnsko oznamuje spuštění oficiálních webových stránek.